Home » Kontak

Kontak

Maraming salamat sa iyong pagbisita sa site na ito. Kung mayroon kang guest post proposal, blog improvement suggestions, mga puna, tanong, pagbati, prayer request, ibibigay o ipapautang na salapi, o kahit na anong nais ipaabot kay ResidentPatriot (RP), o sa sinumang may-akda na nagsulat/nagsusulat sa blog na ito, mangyari lang na paki-fill out ang form sa ibaba.

Kung sakaling nais manghingi ng payo, si RP ay hindi magre-reply sa mga humihingi ng advice tungkol sa love. Marami ng ibang lugar ang maaaring puntahan tungkol sa paksang iyon. Hindi rin sasagutin ang mga nanghihingi ng advice tungkol sa anumang bagay na illegal o labag sa batas. Marami na ring lugar na mapupuntahan tungkol sa paksang iyon.

Tungkol sa iba pang paksa na nais ihingi ng payo, sisikapin ni RP na makapagbahagi ng kanyang nalalaman. Kung wala siyang anumang nalalaman tungkol sa bagay na nais isangguni, makakaasa kang wala kang makukuhang matinong sagot mula sa kanya.

Ang iyong mensahe ay hindi malalathala sa site na ito kung gagamitin ang form at si RP ay personal na magpapadala ng reply sa ilalagay mong email address sa baba.

Narito ang form:

%d bloggers like this: