Pilipinas Info

Mga Tungkulin at Responsibilidad ng mga Elected Government Officials

Narito ang ilan sa mga trabaho, tungkulin at responsibilidad na dapat gampanan ng ating mga inihahalal na mga opisyal ng lokal at pambansang gobyerno.