Author Archives

Male, Engineer, Artist, Writer, tumatanggap din ng labada tuwing Sabado...

  • Lupang Hinirang

    Narito ang lyrics ng ating Pambansang Awit: Bayang magiliw, Perlas ng Silanganan Alab ng puso, Sa dibdib mo’y buhay. Lupang Hinirang, Duyan ka ng magiting, Sa manlulupig, Di ka pasisiil. Sa dagat at bundok, Sa simoy at sa langit mong… Read More ›