Home » 7 Pinaka-importanteng Tips sa Pagsulat ng Malupet na Resume

7 Pinaka-importanteng Tips sa Pagsulat ng Malupet na Resume

Kung naghahanap ka ng trabaho, maaaring iniisip mo kung anu-ano ba ang mga importanteng tips sa pagsulat ng isang malupet na resume na magiging angat sa karamihan. Ang isang maayos na resume ay higit pa sa isang listahan ng mga kakayahan at karanasan lamang. Ito ay isang paraan upang maipakita ang iyong personalidad, mga nagawa, at ang iyong halaga sa mga potensyal na employer.

Photo by João Ferrão on Unsplash

Bakit kailangan mong magsulat nang mahusay na resume:

 • Makukuha nito ang atensyon ng mga recruiter o hiring manager na sumasala ng daan-daang mga aplikasyon
 • Iha-highlight ng mga credentials at experiences mo na tumutugma ka sa Job Description
 • Ipapakita nito ang iyong kasanayan sa komunikasyon at pagiging professional
 • Lumilikha ito ng positibong impresyon at bumubuo ng tiwala sa potensyal na employer
 • Pinapalaki nito ang iyong tsansa na makakuha ng interbyu at matanggap sa trabaho

Narito ang 7 na mga pinaka-importanteng tips sa pagsulat ng isang malupet na resume para sa paghahanap ng trabaho:

 1. I-ayon ang iyong resume sa trabahong iyong inaaplayan.
  Ibig sabihin nito ay iha-highlight mo dapat ang mga kasanayan at karanasan na nauugnay sa posisyong ina-applyan mo. Maglaan ng oras para basahin nang mabuti ang Job Description at pansinin ang mga keyword na ginamit. Pagkatapos, siguraduhing gamitin mo rin ang mga keyword na iyon sa kabuuan ng iyong resume.
 2. Panatilihing maigsi at madaling basahin ang iyong resume.
  Ang isang page lang na resume ay sapat na para sa karamihan ng mga naghahanap ng trabaho. Kung mayroon ka nang higit sa 10 years na experience, at maraming iba’t-ibang kumpanya na pinasukan, maaaring kailanganin mo ng dalawang pahina. Ngunit hindi na dapat hihigit pa doon. Gumamit ng malinaw at maigsi na pananalita. Iwasan ding gumamit ng jargon o acronym na maaaring hindi maintindihan ng hiring manager.
 3. Gumamit ng high-impact action verbs para ilarawan ang iyong mga kasanayan at karanasan.
  Sa halip na sabihing “My responsibilities were” o “I did this or that,” gumamit ng mga action verbs gaya ng “achieved”, “accomplished”, “managed” at “increased”. Gagawin nitong mas dynamic at nakaka-engganyong basahin ang iyong resume.
 4. I-quantify ang iyong mga karanasan.
  Nangangahulugan ito ng paggamit ng mga numero at panukat para ilarawan ang iyong mga nagawa. Halimbawa, sa halip na sabihing “I increased the sales”, maaaring sabihin ang “I increased the yearly sales by 15% in my first year”
 5. Gumamit ng mga keyword sa kabuuan ng iyong resume.
  Makakatulong ito sa iyong resume para malusutan ang mga applicant tracking system (ATS) na nagi-scan ng mga resume para sa mga keyword na may kaugnayan sa job vacancies. Mahahanap ang mga keyword sa pamamagitan ng pagbabasang mabuti sa Job Description. Base rito, tukuyin ang iyong mga kakayahan at karanasan na pinakamahalaga.
 6. I-proofread nang mabuti ang iyong resume.
  Ang mga typo at grammatical error ay nagbibigay ng impresyon na hindi ka propesyonal. Maglaan ng oras para i-proofread ang iyong resume nang ilang beses bago ito ipadala sa kumpanya.
 7. Kumuha ng feedback mula sa iba.
  Hilingin sa kaibigan, miyembro ng pamilya, o career adviser (kung may kilala ka) na tingnan ang iyong resume at bigyan ka ng feedback. Makakatulong ito sa iyo na matukoy ang anumang aspeto ng iyong resume na nangangailangan ng improvement.

Ang pagsunod sa mga tip na ito ay makakatulong sa iyong magsulat ng magandang resume. Magiging epektibo rin ito at kapansin-pansin para sa mga hiring manager.

Narito ang ilan pang mga karagdagang tip:

 • Gumamit ng propesyonal na font at format para sa resume.
 • Gamiting mabuti ang puting espasyo ng papel para madaling basahin ang mga nakasulat sa iyong resume.
 • Gumamit ng pare-parehong verb tenses sa kabuuan ng iyong resume.
 • Iwasang gumamit ng mga personal pronouns (I, me, my).
 • Siguraduhin na ang iyong resume ay may professional format at malinis na naka-print (o print-ready kung online nagpapadala ng resume).

Ang mahusay na pagsulat ng resume ay maaaring tumagal ng ilang oras at mangangailangan ng effort. Pero sulit naman ito kung gagawin mo nang tama. Ang isang maayos na resume ay ang malaking pagkakaiba ng hindi pinapansin na resume at ng resume na kaakit-akit para sa mga employer.

Makakatulong din ito sa iyo na ipakita ang iyong pinakamahusay na sarili at dagdagan pa ang iyong confidence sa paghahanap ng trabaho. Kaya huwag maliitin ang kahalagahan ng isang mahusay at maayos na resume. Maaaring ito ang maging susi sa pagkamit ng iyong pinapangarap na trabaho.

References:

Leave a Reply

%d bloggers like this: