10 Tips Para sa Matagumpay na Job Interview

Tip 3. I-review ang mga kwalipikasyon na kinakailangan ng kumpanya

Photo by Scott Graham on Unsplash

Kailangan mong i-review nang mabuti ang mga kwalipikasyon na hinanahap ng kumpanyang iyong ina-aplyan. Sa ganitong paraan, magagawa mong ihambing ang mga iyon sa iyong kasalukuyang mga kaalaman, karanasan at mga kakayahan. Makakatulong din ito sa iyo para higit na maituon ang pansin ng nag-i-interview sa iyong partikular na mga kakayahan na kinakailangan sa trabahong ina-aplayan mo.

Leave a Reply

%d bloggers like this: