Home » Sampung Batas sa Pagiging Tao

Sampung Batas sa Pagiging Tao

Narito ang isang magandang gabay kung paano mabuhay bilang tao sa Earth.

pagiging tao
Photo by mauro mora on Unsplash

Sampung Batas para sa Pagiging Tao

ni Cherie Carter-Scott, PhD

  1. Makatatanggap ka ng isang katawan. Maaari mo itong mahalin o kamuhian, ngunit sa ‘yo ito mananatili sa buong panahon na ikaw ay nabubuhay.
  2. Matututo ka ng mga aral. Nakatala ka sa isang full-time na paaralan na kung tawagin ay “buhay”.
  3. Walang mga pagkakamali, ang lahat ay mga aral lamang. Ang paglago ay isang proseso ng mga eksperimento o pagsubok. Ang mga “nabigong” eksperimento ay bahagi ng proseso tulad ng mga eksperimentong “nagtagumpay”.
  4. Ang mga aral ay mauulit hanggang sa matutunan. Isang aral ang ipapakita sa iyo sa iba`t-ibang anyo hanggang sa ito’y matutunan. Matapos matutunan, maaari ka nang magpatuloy sa susunod na aral.
  5. Ang pag-aaral ay hindi natatapos. Habang nabubuhay ay palaging may mga aral na matututunan.
  6. Ang “DOON” ay hindi mas mahusay kaysa “DITO”. Kapag ang iyong “DOON” ay naging “DITO” na, makakakuha ka lamang ulit ng panibagong “DOON” na mukhang mas maganda ulit kaysa iyong bagong “DITO”.
  7. Ang ibang tao ay sumasalamin sa iyo. Mahalin mo man o kamuhian ang isang bagay patungkol sa ibang tao, ito ay alinsunod lamang sa kung ano ang gusto mo o ayaw mo tungkol sa iyong sarili.
  8. Nasa sa iyo kung ano ang gagawin mo sa iyong buhay. Nasa iyo ang lahat ng kasangkapan at mga kinakailangan mo. Nasa sa iyo kung ano ang gagawin mo sa kanila. Maging responsable para sa iyong sarili.
  9. Nasa kalooban mo ang mga kasagutan. Magtiwala sa iyong likas na ugali at sa iyong kaloob-looban, naririnig mo man ito bilang isang maliit na boses o isang kislap ng inspirasyon.
  10. Kalilimutan mo ang lahat ng ito sa iyong pagsilang. Lahat tayo ay ipinanganak na taglay ang lahat ng mga kakayahang ito. Subalit ang ating mga unang karanasan sa pisikal na mundo, malayo sa ating espirituwal na sarili, ang nagiging dahilan upang tayo ay maging mapag-alinlangan, mapang-uyam at walang paniniwala at kumpiyansa sa ating sarili.

Si Cherie Carter-Scott, PhD ay isang modernong guru. Ang kanyang mga teorya ay nagpapaliwanag ng ating mga pag-uugali nang may kalinawan at nagbibigay siya ng mga praktikal na gabay sa pagpapa-unlad ng sarili.

Ang aklat ni Carter-Scott na ‘If Life Is A Game, These Are The Rules’ ay para sa mga interesado sa pag-uugali, mga relasyon, komunikasyon, at personalidad ng tao. Ang ‘Rules For Being Human’ ay nagbibigay gabay para sa pag-unawa at paghabol sa personal na pag-unlad, at para sa pagtulong sa iba na makaunawa at umunlad din.

Reference:
Business Balls – Cherie Carter-Scott’s Rules of Life

Paunawa: Wala pong komisyon o tatanggapin na kahit na anong bagay ang site na ito o ang may-akda sa pagbanggit ng aklat na nakasaad sa itaas.

Leave a Reply

%d bloggers like this: