Home » Ang Problema sa Eleksyon ni Sen. Miriam Santiago

Ang Problema sa Eleksyon ni Sen. Miriam Santiago

miriam campaign

Narito po ang Filipino translated version ng talumpati ng dating Sen. Miriam Defensor Santiago sa Far Eastern University na tumatalakay sa mga pangunahing problema ng halalan natin sa Pilipinas.

Ang emphasis at highlights ng talumpati ay nilagyan ng mas makapal na fonts para sa mabilisang pagbasa. Ang orihinal na English version ay mababasa sa link na ito: Senate Website Link

**********************************************************

miriam campaign

THE PROBLEM WITH ELECTIONS (Pinoy version)

Ni SEN. MIRIAM DEFENSOR SANTIAGO
(Talumpati sa serye ng mga panayam ng Far Eastern University Central Student Organization noong Nobyembre 22, 2012)

Ako ay laging nasisiyahang bumalik sa campus na ito, na tumanggap ng UNESCO Asia Pacific Award para sa Cultural Heritage para sa “the outstanding preservation of its Art Deco structure.” Ako ay nasisiyahan na ang unibersidad na ito ay itinatag ng aking kapwa UP alumni, G. G. Nicanor Reyes, Sr., na pinuno ng kagawaran ng ekonomiya ng UP. Natutuwa din akong bumalik sa campus na ito na lumikha ng mga kagaya nina Pangulong Corazon Aquino, Chief Justice Artemio Panganiban, at mga nangunguna sa pagne-negosyo tulad nina Henry Sy, Lucio Tan, at Ramon Ang. Sumasangguni ako sa campus na ito na binigyan ng CHED ng autonomous status – the great Far Eastern University.

Ang pamagat ng aking talumpati ay “Ang Problema sa Eleksyon.” Sa panimula, hayaan ninyo akong ibigay ang buod ng problema sa halalan sa Pilipinas: Sa 50 milyong botante na pupunta sa mga botohan sa Mayo sa susunod na taon, ang mas malaking karamihan ay hindi matalino, hindi sila edukado sa pagboto, at ang mga kandidatong pinili nila ay hindi edukado para sa paglilingkod. Ang problemang ito ay ang resulta ng katotohanan na ang ating Saligang Batas ay walang inilalaan na literacy requirement na dapat ipapataw sa mga botante. Bukod dito, bagama’t ang Konstitusyon ay nagsasabi na ang isang senador ay dapat na marunong bumasa, magbasa at magsulat, ang parehong Konstitusyon ay hindi nanghihingi ng anumang nakamit na pang-edukasyon sa bahagi ng sinumang kandidato.

Tulad ng ipapakita ko pagkatapos ng ilang minuto, ang lahat ng ito ay sadyang kakaiba. Sa ilalim ng Batas ng Pulisya, walang sinumang maaaring italaga bilang isang pulis, maliban kung mayroon siyang degree sa kolehiyo. Subalit ang sinumang tao ay maaaring maging pangulo, bise-pangulo, senador, o kongresista ng bansa kahit na walang degree sa kolehiyo!

Ang Konsepto ng Representasyon

Karamihan sa mga sasabihin ko ay batay sa klasikong libro, Modern Politics and Government, ni Ball at Peters, ika-7 edisyon, na inilathala noong 2005.

Ang Pilipinas ay tinatawag na isang kinatawan ng demokrasya. Ngunit ano ba talaga ang kinakatawan ng bawat kandidato?

Sinusunod ng ating sistemang pampulitika ang dalawang pangunahing konsepto ng representasyon:

1. Na ang soberanya na iyon ay nananahan sa mga tao at samakatuwid ang gobyerno ay responsable sa mga tao; at

2. Na ang kalooban ng nakararami ay mas mahalaga kaysa sa isang minorya.

Sa katunayan, ang ating Konstitusyon ay nagbibigay ng pangunahing prinsipyo na “ang soberanya ay nananahan sa mga tao at ang lahat ng awtoridad ng gobyerno ay nagmumula sa kanila.” Ngunit sino ang “mga tao?” Sila ang humigit-kumulang na 50 milyong botante sa ating bansa na sumusunod sa kundisyon na hindi dapat bababa sa 18 taong gulang, at naninirahan sa Pilipinas nang hindi bababa sa isang taon. Ngunit mariin akong naniniwala na ang pamantayan ng edad at paninirahan ay hindi na sapat sa ika-21 siglo.

Ang ating Saligang Batas ay naglalaan para sa isang sistema ng libreng edukasyon sa publiko hanggang sa antas ng high school. Kaya, sa simula pa ay wala ng dahilan kung bakit hindi dapat isama kahit edukasyon sa high school ang mga pamantayan para sa pagboto. Kung ang isang tao ay isang borderline moron, bakit dapat ipantay ang kanyang boto sa boto ng isang nagtapos sa kolehiyo?

Ang Konstitusyon ay naglalaan din para sa sistema ng paggawad ng scholarship, mga programa ng pautang sa mag-aaral, mga subsidy at iba pang mga insentibo. Kung gayon, ang isang tunay na matalino at masipag na tao ay makakahanap ng isang paraan upang matapos ang kolehiyo. Ngunit muli, tulad ng nabanggit ko kanina, ang Konstitusyon ay hindi nanghihingi ng kundisyon sa mga kandidato para sa pampublikong tanggapan na magkaroon ng anumang nakamit na pang-edukasyon. Kung ang isang pulis ay kailangang magkaroon ng degree sa kolehiyo, bakit hindi natin ipataw ang parehong kundisyon sa mga senador at kongresista?

Ang Teoryang Liberal Demokratiko ng Representasyon

Ang mahahalagang prinsipyo ng isang liberal na demokratikong teorya ng representasyon na sinasabi ng Pilipinas na sinusunod nito, ay ang mga sumusunod:

Unang Prinsipyo: Ang kahalagahan ng mga karapatan ng indibidwal, lalo na ang kanyang pag-aari, at ang pangangailangan ng paglilimita sa mga kapangyarihan ng pamahalaan upang protektahan ang mga karapatang iyon.

Pangalawang Prinsipyo: Ang prinsipyo ng pangangatuwiran, kung saan pinagtatalunan na ang mga tao ay mga nilalang na may katwiran. Pinatunayan na ang mga tao ay nakakakilala ng kanilang sariling interes at kanilang sariling opinyon, at may kamalayan sa mas malawak na mga paghahabol ng pamayanan. Samakatuwid, ayon sa argumentong ito, gagamitin ng indibidwal ang kanyang boto sa isang matalinong pamamaraan, at dahil dito ay may karapatang magbahagi sa pagpili ng mga kinatawan.

Talaga? Ang argumento na ito ay magiging tama, kung ang bumoto at ang ibinoto ay mga edukado. Ngunit sa ating bansa, ang masa ay may posibilidad na bumoto para sa mga tao na madalas nilang nakikita alinman sa mga pelikula o sa TV. Isang visual test lamang ang ginagamit nila sa mga kandidato. Kung ang kandidato ay madalas na gumanap bilang kampeon ng mahihirap, ang hindi edukadong mahirap ay iboboto siya sa puwesto para sa kadahilanang ito lamang. Kaya, bumoboto sila para sa mga artista. Alinsunod dito, kapag ang ilan sa mga personalidad sa TV at pelikula na ito ay nanalo sa halalan, ipinagpapatuloy nila ang kanilang pag-arte sa lehislatura.

Ang ilan sa kanila ay umaarte bilang mga senador o kongresista, umaasa lamang sa kanilang mga kawani sa batasan na subuan sila ng mga tamang bagay na sasabihin sa mga sesyon ng Kongreso. Samakatuwid, sila ay mas mahusay lang ng kaunti sa mga nagsasalitang dummy. At bilang karagdagan, nag-aalala ako na mas maaari silang talaban ng pressure na ibinibigay ng mga lobby gruops at iba pang mga interest groups na pinopondohan ng mga mayayaman.

Sumasang-ayon ako kay Thomas Jefferson na dapat mayroong isang malinaw na pagbibigay-diin sa kahalagahan ng isang edukadong mayorya, bilang isang paunang kundisyon para sa gobyernong kumakatawan sa Pilipinas.

Pangatlong Prinsipyo: soberanya ng mga tao, na ipinapahayag sa pamamagitan ng unibersal na pagboto. Ang ganap na layunin ng ating sistemang elektoral ay: “Isang tao, isang boto, isang halaga.” Muli, binibigyang-diin ko na ang prinsipyong ito ay sinusunod sa isang edukadong lipunan. Ngunit kung, tulad ng sa kaso ng ating bansa, ang karamihan sa mga botante ay hindi edukado, kung gayon ay walang dahilan kung bakit ang isang boto ay dapat na maging katumbas ng iba pang boto. Hindi lahat ng boto ay pantay-pantay.

Bilang isang politiko sa nagdaang 15 taon, lalo akong nag-aalala tungkol sa nakikita kong demokrasya para sa nagkakagulong mga tao. Sinusuportahan ko ang mungkahi ng dakilang manunulat na si John Stuart Mill na dapat nating limitahan ang boto sa mga literado; at dapat nating iangat ang boto ng mga tao na may tiyak na superior na mga katangian. Labis akong nag-aalala tungkol sa hindi edukadong karamihan sa Pilipinas.

Ang Trabaho ng Halalan

Sa buong mundo, ang halalan ay isang paraan ng pagpili ng mga kinatawan. Noong 1980s at 1990s, nagkaroon ng pangkalahatang pagdami sa mga pagpipilian sa halalan. Subalit habang pinapayagan ng mga halalan ang pakikilahok ng botante, ang paglahok na ito ay pinapapangit ng kakulangan ng edukasyon sa mga bumoboto at mga ibinoboto. Nababaluktot din ang mga halalan dahil sa ilalim ng ating sistema, ang matagumpay na kandidato ay maaaring pinili lamang ng minorya. Ito ang nangyari nang ang mga tao at ako ay ninakawan ng pagkapangulo noong 1992. Ang taong umangkin na nanalo siya sa halalang pampanguluhan ay masasabing pangulo na may pinakamaraming boto lamang*.

(*Hindi ibinoto ng majority)

Ang isa pang kabaluktutan ay ang kontrol ng mga partidong pulitikal sa pamamaraan kung paanong ang mga kandidato ay dapat na opisyal na iharap sa mga botante. Tulad ng alam na ninyo, hinamon ko ang sistemang ito sa pamamagitan ng pagtakbo ko sa ilalim ng aking sariling independent People’s Reform Party noong 1992, at nagtagumpay ako.

Ang pinakatanyag na kabaluktutan sa pagpipilian ng mga tao ay ang katiwalian sa eleksyon. Mayroon pa ring mga siyentipikong agam-agam sa kawastuhan ng mga voting machine na sinimulan nating gamitin noong nakaraang halalan. Ngunit ang pinakamahalagang problema ay ang pagbili ng mga boto. Bumibili ang mga mayayamang kandidato, at ang mga hindi edukadong masa ay handang magbenta ng kanilang mga boto. Ang mga mayayamang kandidato ay kayang magsimulang mangampanya nang mas maaga kaysa sa mga mahihirap na kandidato, partikular sa medium ng telebisyon, kung saan ang isang tatlumpung segundo na spot lamang ay nagkakahalaga ng higit sa P300,000.

Kung talagang pag-iisipan ninyo ito, ang halalan ay isang pagkakataon para sa mga kumpanya ng TV na kumita ng pera sa kapinsalaan ng ating demokrasya. Dahil, ang ating Saligang Batas ay naglalaan, bilang isang patakaran ng estado na: “Ang Estado ay magagarantiyahan ng pantay na access sa oportunidad para sa serbisyo publiko.” Mayroon bang pantay na access sa serbisyo publiko para sa mayaman at mahirap? Huwag mo akong patawanin.

Upang maging institusyonal ang isang bukas na demokratikong sistema, kailangang magtatag ang Pilipinas ng mga pamantayan ng pagiging patas at pantay na access sa mga halalan. Samakatuwid, ang kasalukuyang problema ng katiwalian sa eleksyon ay mahalaga sa ating demokrasya.

Ano ang Ibinoboto ng isang Botante?

Sa mga bansang may edukadong mayorya, karaniwan na isang sistema na may dalawang partido ang nabubuo. Ang isang partido, na tinatawag na kaliwa, ay nagtataguyod na ang gobyerno ay dapat na maging aktibo sa pamamagitan ng pakikialam sa halos bawat aspeto ng lipunan, kasama na ang regulasyon ng pribadong sektor. Ang isa pang partido, na tinatawag na kanan, ay nagtataguyod na hangga’t maaari, ang gobyerno ay dapat magbigay lamang ng mga serbisyong panlipunan, ngunit hindi dapat makagambala sa pribadong sektor. Sa ating bansa, walang pagkakaiba ng ideolohiya sa pagitan ng mga partido. Sa ating bansa, ang mga partidong pampulitika ay mga pangkat lamang ng mga indibidwal na may interes pansarili na pinagsa-sama-sama ang kanilang mga resources upang makaakit ng mga political contributors nang sa gayon ay manalo sila sa mga halalan. Hindi sila committed sa anumang partikular na pambansang polisiya.

Bilang bahagi ng edukadong pamayanan, dapat kayong magkaroon ng kamalayan sa teorya ng makatwirang pagpili, na unang binuo sa isang labis na maimpluwensyang aklat nuong 1957, An Economic Theory of Democracy, ni Anthony Downs. Sinabi niya na sa pamilihang pulitikal, isang botante ang magbibigay ng kanyang boto para sa partido na mas malamang – ayon sa impormasyong available – na maninilbihan sa kapakanan ng botante. Ang posisyon sa lipunan o katapatan sa partido ay hindi gaanong mahalagang mga factors kaysa sa makatuwirang paghahanap ng partido o kandidato na maglilingkod sa indibidwal na interes – na tinutukoy madalas sa mga terminong pang-ekonomiya – ng bawat botante.

Sumasang-ayon ako sa teorya ng makatuwirang pagpili. Sa Pilipinas, pipiliin ng botante ang kandidato na maglilingkod sa kapakanan ng botante. Ngunit, sa kasamaang palad, ang mga kapakanan na hinahangad ng hindi edukadong botante ay karaniwang: pera kapalit ng kanyang boto; at isang appointment sa serbisyong sibil, upang magkaroon siya ng trabaho. Ang hindi edukadong mayorya ay naghahanap lamang ng kanilang pansariling interes, partikular sa mga terminong pang-ekonomiya.

Tungkulin ng Mass Media

Sa ating demokrasya, ang pangunahing mapagkukunan ng impormasyong pampulitika ay ang mass media, lalo na ang TV. Ang mga pahayagan ay dating pangunahing mapagkukunan ng impormasyong pampulitika, at ang ilang mga kolumnista ng pahayagan ay naging mayabang, mapang-abuso, at tiwali. Ngunit ngayon sa paglaki ng TV at internet, nabawasan ang kahalagahan ng mga pahayagan.

Ngayon, sa pampulitikang advertising, ang TV ang kumukuha ng malaking bahagi. Nangangahulugan ito na ang isang kandidato na may kaunting pera ay malamang na talunin ng isang kandidato na may malalaking tagapag-ambag sa politika na papayagan siyang bumili ng maraming mga ad sa TV hangga’t maaari. Ang isang hindi magandang epekto ng progresong ito ay ang TV ay nagbibigay ng mas kaunting impormasyong politikal kaysa sa mga pahayagan. Ayon kay Ball at Peters: “Binibigyang diin ng TV ang mga personalidad at imahe sa kapinsalaan ng pagsusuring pulitikal.” Kaya, sa TV nakikita natin ang mga kandidato na kumakanta, sumasayaw, at mukhang nakakatawa sa kanilang desperadong pagtatangka na umapela sa mga manonood ng TV. Ang botante na nanonood ng TV ay walang nakukuhang bakas tungkol sa karakter at kwalipikasyon ng kandidato.

Ang TV ay naging pangunahing tagapaghatid ng impormasyon sa publiko. Ngunit naging mas bukas din ito sa pulitikal na pakikialam sa bahagi ng gobyerno. Ano ang epekto ng media sa ugali ng pulitika at pag-uugali sa pagboto? Ibinigay ni Ball at Peters ang sagot na ito: “Maaaring mapalakas ng media ang dati nang opinyon na nandoon, ngunit maaaring hubugin ang opinyon kapag wala pang matibay na pinanghahawakang mga prinsipyo.”

Dumating ako ngayon sa aking paboritong paksa – ang internet. Sa halalan sa Pilipinas, ang pagkonsumo ng impormasyong pulitikal mula sa internet ay mabilis na tumataas. Ngunit ang internet ay nagpapakita ng maraming mga problema sa sistemang pulitikal, katulad ng mga sumusunod:

1. Ang internet ay kumakatawan sa “narrowcasting” hindi sa broadcasting. Tinutukoy ko ang kaganapan na ang bawat pangkat pampulitika ay tumatanggap lamang ng impormasyon na sumusuporta sa sarili nitong mga pananaw.

2. Ang impormasyong nilalaman sa internet ay walang tagapamagitan at hindi sinusuri ng mga propesyonal. Kaya, ang nangyayari ay ang mga nakukuha sa internet ay walang objectivity o kawastuhan.

Ang problema sa eleksyon ay, kung hindi edukado ang mga botanteng Pilipino, madalas silang naililihis ng personal na appeal ng isang kandidato. Ang opinyon ng publiko ay madalas na sadyang masikap na hinuhubog ng mga elitista sa politika at ng media. Isang kathang-isip na ang mga botante ng Pilipinas ay gumagawa ng mga makatuwirang pagpili sa mga kandidato. Kadalasan, ang hindi edukadong botante ay nagpapahiwatig lamang ng suporta para sa sistema, o nagpapahayag lamang ng mga emosyonal na pagkapit sa ilang mga simbolo.

Dahil dito, inaanyayahan ko ang FEU Central Student Organization na magsimula ng isang kampanya sa social media upang hikayatin ang matalinong pagboto sa mga hindi edukado. Maaari ninyong tawagin ang kampanyang ito na “matalinong pagboto” at magbigay ng marka ng Oo o Hindi sa bawat kandidato habang nade-develop ang mga isyung pampulitika. Maaari ninyong ipilit na ang mga kandidato ay dapat na magkaroon ng record pang-akademiko at propesyonal na kahusayan, pati na rin ang talaan ng mga moral na posisyon sa mga isyu ng pambansang polisiya. Halimbawa, dapat kayong mangampanya upang magsabi ang mga botante ng Oo sa mga kandidatong pinapaboran ang mga panukalang inihain ko, tulad ng RH bill, sin tax bill, Magna Carta para sa internet Freedom bill, at Freedom of information bill. Sa kabaligtaran, dapat kayong mangampanya upang magsabi ang mga botante ng Hindi sa mga epal na kandidato, political dynasties, at wala sa panahong pangangampanya.

Sa kasamaang palad, walang siyentipikong test para sa pinakamahalagang pamantayan sa lahat: katapatan. Ang talagang kailangan natin sa isang korap na bansa ay ang mga matatapat na pinuno – na may pagkataong nagmula sa mas mataas na edukasyon – hindi magnanakaw ng pera ng bayan; personal na pag-aaralan ang mga isyu sa pambansang polisiya; kung kinakailangan, tumangging makipag-kompromiso; at mananatiling matigas ang ulo sa pagiging marangal at ideyalista. Sa madaling sabi, kailangan natin ng isang tao na may lakas ng loob sa kanyang mga paniniwala. Umaasa ako sa inyo upang ibigay ang ganitong uri ng pamumuno sa hinaharap, na nailalarawan sa pamamagitan ng katapatan, kakayahan, at kahusayan.

Leave a Reply

%d bloggers like this: