Home » Mga Bagay na Maaaring Gawin ng mga Pilipino Para Maging Kaaya-ayang Manirahan sa Pilipinas

Mga Bagay na Maaaring Gawin ng mga Pilipino Para Maging Kaaya-ayang Manirahan sa Pilipinas

Ito na siguro ang blog post na may pinakamahabang title sa buong kasaysayan ng pagbo-blog 😀 Pwede na ring tongue twister yan. Kapag nabanggit mo ‘yan nang 7 beses na tuluy-tuloy sa loob ng 5 seconds, pwede ka na sumali sa Guiness Book of World Records.

May malasakit ka ba sa Pilipinas? Gusto mo bang maging pinapangarap na paradise ang Pilipinas? Narito ang mga suhestiyon na magagawa natin para sa ating bansa at lupang sinilangan.

1. Bumoto kapag eleksyon, nasa Pilipinas ka man o nasa ibang bansa

2. Huwag ibenta ang iyong boto

3. Humanap ng kandidatong taglay ang magagandang katangian ng mga Pilipino

4. Sumulat sa lokal na Mayor o Kongresman upang ipahayag ang reklamo

5. Sulatan ang mga pambansang pahayagan at mga pampublikong opisyal upang ipalaam ang mga problemang nakakaapekto sa Pilipinas

6. Sumunod sa mga batas trapiko

7. Huwag magbigay ng lagay (bribe)

8. I-ulat ang mga pampublikong opisyal na humihingi ng lagay

9. Magbayad ng buwis

10. Magsalita kapag nakakita ng taong gumagawa ng mali

11. I-report ang krimen na ginawa sa iyo o kapitbahay

12. Bumili ng mga produktong gawa sa Pilipinas

13. Suportahan ang Teatrong Pilipino

14. Manood ng mga makabuluhang pelikulang Pilipino

15. Pag-aralan ang kasaysayan ng bansa

16. Pumunta sa museo

17. Palakihin ang mga mga bata na may pag-ibig sa pagbabasa at pag-aaral

18. Matuto mula sa mga mas nakatatanda sa iyo

19. Pakinggan ang mga nakababata sa iyo

20. Magbigay respeto sa lahat ng tao, iwasang makaperhuwisyo sa kapwa

21. Unawain ang mga taong hindi sumasang-ayon sa iyong paniniwala

22. Magtanim ng puno.

23. Paghiwalayin ang mga basura

24. Mag-recycle

25. Huwag magtapon ng basura kung saan-saan

26. Magtipid sa tubig.

27. Magtipid sa kuryente

28. Mag-donate sa charity

29. Mag-volunteer sa isang kawang-gawa

30. Mag-trabaho sa Pilipinas

31. ​​Mag-negosyo at lumikha ng trabaho

32. Maging edukado sa mga pinansiyal na bagay

33. Maglakbay sa Pilipinas

34. Ibahagi ang anumang mabuting balita na mayroon tungkol sa Pilipinas

35. Magtrabaho ng mahusay, tapat at may dangal

36. Isiwalat ang anumang anomalyang nalalamann kung nagtatrabaho ka sa Pamahalaan

37. Magbigay malasakit sa mga taong nagtatrabaho para sa iyo

38. Sundin ang Kasambahay law

39. Maging passionate sa iyong mga pangarap

40. Magpursige upang makamit ang iyong pangarap

41. Maniwala ka sa iyong sarili

42. Gawin ang lahat ayon sa iyong kakayahan sa pinaka-etikal at moral na mga pamamaraan

43. Maging huwaran sa iba

44.  Maging isponsor ng isang kapuspalad na kabataan

45. Mag-aral mabuti

46. Huwag mangopya at huwag magpakopya kapag may test

47. Huwag maging parasite sa kaklase, magdala ng sariling gamit

48. Pumila ng maayos, huwag sumingit

49. Turuan ang mga bata na mahalin ang Pilipinas

50. Turuang magtipid ang mga kamag-anak sa Pilipinas kung isa kang OFW

51. Gawing aware ang sarili sa mga nangyayari sa bansa

52. Huwag magsunog ng basura

53. Mag-aral ng responsableng pagmamay-ari ng baril

54. Isuko ang mga baril na walang permit

55. Itapon o iuwi ang sariling basura pagkatapos ng isang kaganapan

56. Magtakip ng bibig kapag umuubo o bumabahing

57. Huwag magalit dahil nagtagumpay ang isang kakilala

58. Sikaping tapusin ang anumang sinimulan

59. Huwag ipagpaliban ang kayang tapusin agad

60. Maging eksakto o maaga sa oras sa lahat ng pagkakataon

61. Huwag masyadong sensitive

62. Ikunsidera ang anumang kritisismong tinatanggap

63. Patuloy na mag-improve sa anumang bagay na ginagawa

64. Iwasang magpakalasing

65. Huwag mag-drugs

66. Igalang ang buhay ng lahat ng tao (pati na ang sa iyo)

67. Irespeto ang mga batas ng bansa

68. Pahalagahan ang sariling dignidad at huwag hayaang mabahiran ang dangal

69. Isabuhay ang iyong pananampalataya

70. Ipagdasal ang Pilipinas

ipagdasal ang pilipinas
ipagdasal ang pilipinas (compassion.com)

Ang listahang ito ay patuloy na dadagdagan…
Ilagay ang iyong suggestion bilang comment sa ibaba.

References:

9 thoughts on “Mga Bagay na Maaaring Gawin ng mga Pilipino Para Maging Kaaya-ayang Manirahan sa Pilipinas

 1. buwagin ang kolonyalismo.
  tangkilikin ang sariling atin.
  maging huwaran.
  awitin ng buong giting ang Lupang Hinirang o huminto sa paglalakad pag narinig ito.
  huwag magnakaw ng kuryente at kable.
  magtaguyod ng mga gawaing pambaranggay na nagsusulong maiangat ang kaalaman ng kabataan tungkol sa literatura.
  itaguyod ang pagkakaroon ng maayos na pampublikong tala aklatan.
  tigilan ang quarry.

  *iwasan ang pagkanta ng My Way pag nasa karaokehan

Leave a Reply

%d bloggers like this: