Site icon The Pinoy Site

Bible Verses Para sa mga Pulitiko

mga talata mula sa isaiasNaniniwala ako na para sa ating lahat ang mga mensahe ng Bibliya subalit ilang talata ang napansin kong ang sarap sanang i-share sa mga tiwaling pulitiko na atat na atat maging tagapag-lingkod (kuno!) ng madlang Pilipino, mapa-national level man o lokal.

Ilan sa mga talatang natagpuan ko ay ang mga sumusunod na talata mula sa aklat ng ISAIAS.

Isaias 5:20

Kawawa kayo, mga baligtad ang isip! Ang mabuting gawa ay minamasama, at minamabuti naman iyong masama, ang kaliwanaga’y ginagawang kadiliman at ang kadilima’y itinuturing na kaliwanagan. Sa lasang mapait ang sabi’y matamis, sa lasang matamis ang sabi’y mapait.

Isaias 10:1-3

Mapapahamak kayo, mga gumagawa ng hindi makatarungang batas na umaapi sa mga tao, upang pagkaitan ng katarungan ang mga nangangailangan, upang alisan ng karapatan ang mahihirap, at upang pagsamantalahan ang mga biyuda at ulila.

Ano ang gagawin ninyo sa araw ng pagpaparusa, pagdating ng pagkawasak na magmumula sa malayo? Kanino kayo lalapit upang humingi ng tulong, at kanino ninyo iiwanan ang inyong kayamanan

Isaias 29:21

Lilipulin ni Yahweh ang lahat ng naninirang-puri, mga sinungaling na saksi at mga nagkakait ng katarungan sa matuwid.

Isaias 33:15

Ngunit maliligtas kayo kung tama ang sinasabi ninyo at ginagawa. Huwag ninyong gagamitin ang inyong kapangyarihan para apihin ang mahihirap; huwag kayong tatanggap ng suhol; huwag kayong makikiisa sa mga mamamatay-tao; o sa mga gumagawa ng kasamaan.

Isaias 55:7

Dapat nang talikuran ang mga gawain ng taong masama, at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Sila’y dapat manumbalik, at lumapit kay Yahweh upang kahabagan; at mula sa Diyos, makakamit nila ang kapatawaran.

Ang salin ng Bibliya na ginamit:
2005 Edisyon ng Magandang Balita Biblia ng Philippine Bible Society (Link)

Author: ResidentPatriot

Male, Engineer, Artist, Writer, tumatanggap din ng labada tuwing Sabado...

Exit mobile version