Site icon The Pinoy Site

Magaling Ka Ba Sa Filipino?

Dahil Buwan ng Wika ngayon, magbibigay ako ng maikling pagsusulit. Patunayan ang iyong galing sa wikang Filipino sa pamamagitan ng pagsasalin ng 20 salitang Inggles sa ating sariling wika.

1. Maghanda ng panulat (lapis, bolpen, uling, bato, chalk, krayola, makinilya, ice pick, kompyuter o pluma na isinawsaw sa sariling dugo).

2. Maghanda ng susulatan (papel, kahoy, bato, lupa, kompyuter o sariling balat).

3. Huwag dayain ang sarili sa pamamagitan ng pagtingin sa mga tamang sagot sa ibaba bago pa matapos sagutan ang lahat ng tanong.

4. Sagutan ang mga tanong ayon sa sariling kaalaman (huwag magtanong kahit kanino o maghanap ng sagot kahit saan).

5. Bigyan ang sarili ng hindi lalagpas sa 20 minuto para sagutan ang lahat ng tanong (bale 1 minuto lang sa bawat salita ang pwedeng gugulin).

6. Bawal magreklamo sa may-akda pagkatapos makita ang mga tamang sagot 😀

7. Maaaring ipaskil ang iyong puntos sa ibaba upang maipagmalaki sa lahat subalit siguraduhing totoo ito. Sinumang magpaskil ng hindi totoong puntos ay bibisitahin ni Sadako gabi-gabi ayon sa dami ng maling puntos na ipinaskil.

Ano, handa ka na ba?

********************************************************************
********************************************************************

1. dog
2. throat
3. book
4. city
5. building
6. window
7. green
8. generation
9. refreshment
10. standard
11. copy
12. suggestion
13. feature
14. chalk
15. wise men
16. attach
17. disguise
18. park
19. petals
20. suffix

********************************************************************
********************************************************************

Kung may oras pa, tingnan muli ang iyong mga sagot.

Tingnan ang mga tamang sagot sa ibaba at bilangin kung ilan ang wastong sagot na iyong nakuha. Ang antas ng iyong kakayahan sa wikang Filipino ay makikita sa kahulugan ng mga puntos.

0 – 2       Are you a foreigner? Thank you for trying.
3 – 6       Hindi mo inayos ang pagsagot, ano?
7 – 9       Hindi ka pa magaling sa Filipino.
10 – 12   Pasado ka, Kabayan!
13 – 16   Iyan ang Pilipino, alam ang sariling wika!
17 – 19    Wala ako masabi, magaling ka nga talaga.
20           D-Dr. Jose Rizal?! Ikaw ba ‘yan???!!!

1. dog – aso
2. throat – lalamunan
3. book – aklat
4. city – lungsod
5. building – gusali
6. window – durungawan
7. green – luntian
8. generation – salinlahi
9. refreshment – pamatid uhaw
10. standard – pamantayan
11. copy – sipi
12. suggestion – panukala o mungkahi
13. feature – tampok
14. chalk – tisa, yeso o tsok (pawang mga banyagang salita)
15. wise men – mga pantas (sige na nga, pwede na rin kahit wala yung “mga”)
16. attach – lakipan
17. disguise – balatkayo
18. park – liwasan
19. petals – mga talulot (madali lang ito kaya dapat kasama yung “mga”)
20. suffix – hulapi

Karagdagan: Pagkatapos ng malawakang pananaliksik (sa internet at tindahan ng aklat) napagtanto ng may-akda na ang salitang “chalk” ay walang katumbas sa Wikang Filipino. Libreng 1 puntos sa lahat ng sumagot sa pagsusulit.

Para sa iba pang dagdag kaalaman, puntahan ang link sa ibaba:
Bakit Tagalog ang basehan ng wikang Filipino?

Author: ResidentPatriot

Male, Engineer, Artist, Writer, tumatanggap din ng labada tuwing Sabado...

Exit mobile version