David and Venus #6

Hindi pa rin nagpapa-awat sa kakornihan…Categories: Komiks

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

%d bloggers like this: