Home » David and Venus #5

David and Venus #5

Merong guest…

3 thoughts on “David and Venus #5

    1. hello RWynn, salamat sa pag-appreciate mo dito sa walang katuturang komiks na ginagawa ko 😀 kung may suggestion kang joke or original pickup line na makaka-rock ng world ni venus (kahit gawa na s’ya sa bato) let me know. salamat sa pagbisita.

Leave a Reply

%d bloggers like this: