Site icon The Pinoy Site

KM3:TINIG (Ibuwal ang mga Pader)

*****************************************************************************
Ipinapauna ko ang paghingi ng paumanhin sa pagiging napaka-Tagalog ko sa sulating ito.
Mangyari kasi’y walang pangingiming inilahok ko ang aking sarili sa patimpalak ng Kainaman kung saan si JKulisap ang may pasimuno.
*****************************************************************************

Mahalagang bagay ang maibahagi ang nilalaman ng ating isip sa mga taong naka-paligid sa atin. Pinapatatag nito ang ugnayan natin sa ating kapwa-tao at nagbibigay sa atin ng mga kaaya-ayang karanasan.

Maraming paraan para maibahagi ang saloobin natin at isang mabisang paraan ay ang paggamit ng ating tinig. Sabi nga nila, “H’wag kang parang tuod, magsalita ka!”.

Sa isang pangkaraniwang tao na walang kapansanan sa pag-iisip, ang pakikibagay at pagsasanay sa sarili sa bagong kapaligiran ay hindi nangangailangan ng napakatagal na panahon. Sapat na ang ilang linggong patuloy na pakikipag-ugnayan sa bagong paligid na kinasadlakan.

Paano naman kung mapasadlak sa isang kapaligiran na may ibang kultura, ibang wika at ibang pamamaraan? Gumulat ang mga ito sa akin nang una akong dumating sa bansang Hapon.

Karamihan sa mga Hapon na aking nakilala ay unang beses pa lamang maka-salamuha ng Pilipino. Subalit nararamdaman ko na mayroon na silang pananaw kung ano ang mga Pilipino ayon sa mga hindi mabuting balita o kuwentong narinig na nila tungkol sa Pilipinas.

Karamihan sa kanila ay hindi nakakapag-Inggles at lalo namang hindi nakakapag-salita ng
Tagalog. Ako naman ay hindi marunong mag-Hapon ng mga panahong iyon.

Gumugol ako ng halos dalawang taon upang matutunan ang kanilang salita, sulat, kultura at pananaw. Nagbigay ito sa akin ng lakas ng loob humarap sa mga Hapon. Hindi man perpekto, nagkaroon ako ng sapat na kakayahan upang makabuo ng makabuluhang relasyon sa ilang mga Hapon na nasa aking paligid.

Naibahagi ko rin sa kanila ang mga mabuting bagay tungkol sa Pilipinas na hindi nila malalaman sa panonood lamang ng mga balita tungkol sa ating bansa.

Kagaya ng mga nakalipas kong isinulat, ang pagsisikap upang lagpasan ang mga hadlang sa ating pag-unlad ay isang kakayahang natututunan.

Nang magawa kong iparinig ang aking tinig sa salitang nauunawaan ng mga Hapon, ibinuwal nito ang mga pader ng hindi pagkakaintindihan at lumikha ng tulay sa pagtatagpo ng magkaibang kultura.

Author: ResidentPatriot

Male, Engineer, Artist, Writer, tumatanggap din ng labada tuwing Sabado...

Exit mobile version