Home » Pinakamalalaking Mall sa Mundo

Pinakamalalaking Mall sa Mundo

Narito ang listahan ng mga pinakamalalaking mall sa buong mundo. Pasok sa 3rd at 10th place ang Pilipinas.

Top 10 Largest Shopping Malls in the World (as of 2012)

1. New South China Mall
659,612 sq.m.
Dongguan, China

2. Golden Resources Mall
557,419 sq.m.
Beijing, China

3. SM City North Edsa
482,878 sq.m.
Quezon City, Philippines

4. 1 Utama
465,000 sq.m.
Selangor, Malaysia

5. Persian Gulf Complex
450,000 sq.m.
Shiraz, Iran

6. Central World
429,500 sq.m.
Bangkok, Thailand

7. Isfahan City Center
425,000 sq.m.
Isfahan, Iran

8.1. Mid Valley Megamall
420,000 sq.m.
Kuala Lumpur, Malaysia

8.2. Cehavir Mall
420,000 sq.m.
Istanbul, Turkey

9. Sunway Pyramid
396,000 sq.m.
Selangor, Malaysia

10. Mall of Asia
Pasay, Philippines
390,193 sq.m.

Source: Wikipedia

SM_North_Edsa
SM City North Edsa (dinekwat mula sa wikipedia)

Other reference:

Leave a Reply

%d