Site icon The Pinoy Site

Panatang Makabayan

Ang pagsambit ng Panatang Makabayan ay ipinatupad na batas sa lahat ng mga paaralang publiko at pribado kung saan ang karamihan ng mga mag-aaral ay mga Pilipino. Ito ay sa pamamagitan ng Republic Act 1265 na naging batas nung Hulyo 11, 1955. Inimplement ang batas sa mga paaralan sa pamamagitan ng Department Order No.8 ng Department of Education na inaprubahan naman noong Hulyo 21, 1955.

———————————————————————–

Kasalukuyang Opisyal na Bersyon (Nov.2001 Revision)

Iniibig ko ang Pilipinas,
Aking lupang sinilangan
Tahanan ng aking lahi,
Kinukupkop ako at tinutulungang
Maging malakas, masipag at marangal
Dahil mahal ko ang Pilipinas,
Diringgin ko ang payo ng aking magulang,
Susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan,
Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapatan.
Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap
Sa bansang Pilipinas.

Orihinal na Salin

Iniibig ko ang Pilipinas
Ito ang aking lupang sinilangan
Ito ang tahanan ng aking lahi
Ako’y kanyang kinukupkop at tinutulungan
Upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang
Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang
Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan
Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang
Makabayan at masunurin sa batas
Paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot
At nang buong katapatan
Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino
Sa isip, sa salita at sa gawa.

Author: ResidentPatriot

Male, Engineer, Artist, Writer, tumatanggap din ng labada tuwing Sabado...

Exit mobile version