Home » Kataas-taasang Hukuman ng Pilipinas

Kataas-taasang Hukuman ng Pilipinas

May 2017 Update – Narito ang updated na listahan ng mga kasalukuyang SC Justices ng bansa.

=========================================

Ang Kataas-taasang Hukuman ng Pilipinas ay ang pinakamataas na korte sa buong Pilipinas. Binubuo ito ng 14 Associate Justices at isang Chief Justice.

Ayon sa 1987 Constitution Article VIII, Section 11, “Dapat manungkulan ang mga Kagawad ng Kataastaasang Hukuman at ang mga hukom ng mga nakabababang hukuman habang maganda ang kanilang kaasalan hanggang sa sapitin nila ang gulang na pitumpung taon (70 years old) o mawalan ng kakayahang magsagawa ng mga tungkulin ng kanilang katungkulan.”

1. Maria Lourdes A. Sereno
24th Chief Justice ng Supreme Court
Born: July 2, 1960
Date of Appointment: 2012-Aug-24
Date of Retirement: 2030-Jul-2
Appointing President: Benigno Aquino III

2. Antonio T. Carpio
(Senior Associate Justice)
Born: October 26, 1949
Date of Appointment: 2001-Oct-26
Date of Retirement: 2019-Oct-26
Appointing President: Gloria Macapagal-Arroyo

3. Presbitero J. Velasco, Jr.
Born: August 8, 1948
Date of Appointment: 2006-Mar-31
Date of Retirement: 2018-Aug-8
Appointing President: Gloria Macapagal-Arroyo

4. Teresita De Castro
Born: October 8, 1948
Date of Appointment: 2007-Dec-3
Date of Retirement: 2018-Oct-8
Appointing President: Gloria Macapagal-Arroyo

5. Noel G. Tijam
Born: January 5, 1949
Date of Appointment: 2017-Mar-8
Date of Retirement: 2019-Jan-5
Appointing President: Rodrigo Duterte

6. Diosdado M. Peralta
Born: March 27, 1952
Date of Appointment: 2009-Jan-14
Date of Retirement: 2022-Mar-27
Appointing President: Gloria Macapagal-Arroyo

7. Lucas P. Bersamin
Born: October 18, 1949
Date of Appointment: 2009-Apr-3
Date of Retirement: 2019-Oct-18
Appointing President: Gloria Macapagal-Arroyo

8. Mariano C. del Castillo
Born: July 29, 1949
Date of Appointment: 2009-Jul-29
Date of Retirement: 2019-Jul-29
Appointing President: Gloria Macapagal-Arroyo

9. Francis H. Jardeleza
Born: September 26, 1949
Date of Appointment: 2014-Aug-19
Date of Retirement: 2019-Sep-26
Appointing President: Benigno Aquino III

10. Alfredo Benjamin Caguioa
Born: September 30, 1959
Date of Appointment: 2016-Jan-22
Date of Retirement: 2029-Sep-30
Appointing President: Benigno Aquino III

11. Samuel R. Martires
Born: January 2, 1949
Date of Appointment: 2017-Mar-2
Date of Retirement: 2019-Jan-2
Appointing President: Rodrigo Duterte

12. Jose C. Mendoza
Born: August 13, 1947
Date of Appointment: 2010-Jan-4
Date of Retirement: 2017-Aug-13
Appointing President: Gloria Macapagal-Arroyo

13. Bienvenido L. Reyes
Born: July 6, 1947
Date of Appointment: 2011-Aug-20
Date of Retirement: 2017-Jul-6
Appointing President: Benigno Aquino III

14. Estela Perlas-Bernabe
Born: May 14, 1952
Date of Appointment: 2011-Sep-16
Date of Retirement: 2022-May-14
Appointing President: Benigno Aquino III

15. Marvic Leonen
Born: December 29, 1962
Date of Appointment: 2012-Nov-21
Date of Retirement: 2032-Dec-29
Appointing President: Benigno Aquino III

Ilan sa mga Katungkulan at Kapangyarihan ng Korte Suprema

  • Nag-iisang magdedesisyon sa pag-aalinlangan sa eleksyon, kakayahan ng pangulo at ikalawang pangulo na manungkulan
  • Pag-aralan kung nararapat ang pagdeklara o pagtanggi sa Martial Law at ipataw ang desisyon nito
  • Desisyunan kung ang batas o ordinansiya ay di naaayon sa konstitusyon
  • Hawakan ang mga kaso na sumasangkot sa mga pampubllikong opisyal
  • Pag-aralan, baguhin o sang-ayunan ang mga desisyon na dumaan sa mababang hukuman
  • Pansamantalang magtalaga ng mga hukom sa mababang hukuman ayon sa interes ng publiko
  • Baguhin ang lugar sa pagdinig ng mga kaso
  • Italaga ang mga empleyado ng kahukoman ayon sa batas ng serbisyo sibil
  • Mangasiwa sa lahat ng mga korte at empleyado nito

References:
Supreme_Court_of_the_Philippines
Supreme Court Justices of the Philippines

2 thoughts on “Kataas-taasang Hukuman ng Pilipinas

Leave a Reply

%d bloggers like this: