Mga Kagawaran at Kalihim ng Pamahalaang Pilipinas

Narito ang August 2022 updated na listahan ng kasalukuyang mga Kagawaran at Kalihim ng Pamahalaan ng Pilipinas kasama na ang ilang detalye at mga tungkulin ng bawat Departamento.

=============================================================

Narito ang kasalukuyang mga kagawaran at kalihim ng ating Pamahalaan pati na iba pang mga detalye tungkol sa kanila.

1. Department of Agrarian Reform (DAR)
Kagawaran ng Repormang Pansakahan (KRP)
Current Secretary: Conrado Estrella III
Established: September 1, 1971
Link: dar.gov.ph

Tungkulin:

 • Ipatupad ang Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP)
 • Magsagawa ng pagpapaunlad sa lupa sa loob ng takdang panahon
 • Magsagawa ng mga programang naaayon sa nasasakupan ng kagawaran at maghanap ng mga makikinabang sa mga programang ito
 • Ipatupad ang hustisya sa mga kaso na pang agraryo

2. Department of Agriculture (DA)
Kagawaran ng Pagsasaka (KPS)
Current Secretary: Pres. Ferdinand Marcos, Jr. (acting Secretary)
Established: June 23, 1898
Link: da.gov.ph; Dept. of Agriculture (FB Page)

Tungkulin:

 • Siguraduhing may sapat na panustos na pagkain at mga pangangailangan mula sa sektor ng agrikultura at pangingisda
 • Palaguin ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng paglalaan ng mga patakaran, pampublikong pamumuhunan, at mga serbisyong kinakailangan para sa lokal at pandaigdigang kalakalan
 • Palaguin ang produksiyon mula sa agrikultura, mabigyan ng paraan upang magkaroon ng kita ang mga magsasaka at mangingisda
 • Maengganyo ang iba pang sektor ng lipunan sa pagpapalago ng agrikultura
 • Magpalaganap ng mga sistemang pang agrikultura na pinapahalagahan ang hustisya, kasaganaan at pangmatagalang paghawak sa likas yamang pang-agrikultura.

3. Department of Budget and Management (DBM)
Kagawaran ng Pagbabadyet at Pamamahala (KPP)
Current Secretary: Amenah Pangandaman
Established: April 25, 1936
Link: dbm.gov.ph

Tungkulin:

 • Manguna sa pamamahala ng pampublikong paggasta para masiguro ang pantay, nararapat, malinaw at maayos na pananagot sa paglalaan at paggamit ng pondo ng publiko para sa ikaaangat ng kalidad ng buhay ng mga Pilipino
 • Gumawa ng istratehiya na naaayon sa planong pang-ekonomiya ng gobyerno
 • Gawin ang plano ng paggasta na nakasaad ang programa
 • Gawin ang taunang plano ng paglalaan sa mga gastusin
 • Gawin at isakatuparan ang pambansang sistema ng pananagutan sa pondo at pagpapahalaga ng pamumuhunan
 • Pamahalaan ang pagbayad sa gobyerno
 • Bantayan ang mga operasyong pinansyal ng mga lokal na pamahalaan at mga kumpanya na hawak ng gobyerno

4. Department of Education (DepEd)
Kagawaran ng Edukasyon (KEd)
Current Secretary: VP Sara Duterte-Carpio
Established: January 21, 1901
Link: deped.gov.ph

Tungkulin:

 • Bumubuo, nagpapatupad at nag-uugnay ng mga plano, programa at proyekto sa aspeto ng pormal at di-pormal na edukasyon
 • Mangasiwa sa elementarya at sekundaryong institusyon ng edukasyon kabilang na ang mga pribado at pampublikong eskuwelahan at iba pang alternatibong sistema ng edukasyon
 • Sustentuhan ang kumpleto at magkakaugnay na sistema ng edukasyon na naaayon sa adhikain ng pambansang pag-unlad

5. Department of Energy (DOE)
Kagawaran ng Enerhiya (KEn)
Current Secretary: Raphael P. M. Lotilla
Established: December 9, 1992
Link: doe.gov.ph

Tungkulin:

 • Maghanda, mamahala at pag-ugnayin ang mga plano, programa at gawain ng gobyerno na may kinalaman sa paghahanap, pagpapaunlad, paggamit, pamamahagi at pagtitipid ng enerhiya

6. Department of Environment and Natural Resources (DENR)
Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Kayamanan (KKLK)
Current Secretary: Antonia “Toni” Yulo-Loyzaga
Established: January 1, 1917
Link: denr.gov.ph; Dept. of Environment and Natural Resources (FB Page)

Tungkulin:

 • Siguraduhing may nakalaang likas-yaman na magagamit, napapalitan at mapagkukunan
 • Pasaganahin ang likas yaman para sa pangangailangan ng publiko ng mga yamang gubat, mineral at lupa
 • Palakihin ang ambag ng likas-yaman sa pagkamit ng pag-unlad ng lipunan at ekonomiya
 • Siguraduhin ang pantay na pagkakaroon ng likas-yaman para sa iba’t-ibang sektor ng lipunan
 • Panatilihing ligtas ang natatanging likas-yaman na kumakatawan sa pambansang kultura at bilang pamana sa susunod na henerasyon

7. Department of Finance (DOF)
Kagawaran ng Pananalapi (KNPN)
Current Secretary: Benjamin E. Diokno
Established: March 17, 1897
Link: dof.gov.ph

Tungkulin:

 • Bumuo ng mga plano sumasaklaw sa pangangalap ng mapapagkunan ng yaman ng gobyerno maging ito ay pribado o publiko, lokal o sa labas ng bansa
 • Bumuo ng mga patakaran at mangasiwa sa pagbubuwis
 • Pangalagaan at mangasiwa sa pera ng gobyerno
 • Mangasiwa sa utang ng gobyerno sa loob at labas ng bansa
 • Pag-aralan, makipag-ugnayan at magmungkahi sa mga institusyong pinansyal ng gobyerno

8. Department of Foreign Affairs (DFA)
Kagawaran ng Ugnayang Panlabas (KUP)
Current Secretary: Enrique A. Manalo
Established: June 23, 1898
Link1: dfa.gov.ph

Tungkulin:

 • Itatag ang interes ng Pilipino at gobyerno sa mundo
 • Ipatupad ang mga polisiyang pang-banyaga
 • Isulong ang maayos na relasyon sa iba’t-ibang bansa, rehiyon at organisasyon ng mga bansa
 • Paunlarin ang kooperasyong pang-rehiyon at pandaigdigan sa kapakanan ng katahimikan, kaunlaran at katatagan
 • Pangalagaan at protektahan ang karapatan at kapakanan ng mga Pilipino sa ibang bansa

9. Department of Health (DOH)
Kagawaran ng Kalusugan (KNKL)
Current Secretary: Maria Rosario Vergeire (OIC)
Established: September 29, 1898
Link: doh.gov.ph; Dept. of Health (FB Page)

Tungkulin:

 • Siguraduhin ang pagkakaroon ng pantay at de-kalidad na kalusugan para sa lahat ng Pilipino
 • Gumawa ng mga plano at alituntunin sa kalusugan
 • Pangasiwaan ang lahat ng mga serbisyo at produktong pangkalusugan
 • Magbigay ng tulong sa mga manggagawang pangkalusugan

10. Department of the Interior and Local Government (DILG)
Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal (KIPL)
Current Secretary: Benjamin Abalos, Jr.
Established: March 22, 1897
Link: dilg.gov.ph

Tungkulin:

 • Tumulong sa Pangulo na mangasiwa sa lokal na pamahalaan
 • Magtalaga ng mga patakaran sa pangangasiwa ng batas at kaayusan
 • Pangasiwaan, bantayan at palakasin ang lokal na pamahalaan at komunidad
 • Bumuo ng mga plano at programang nakatuon sa mga sakunang natural o gawang-tao
 • Magtalaga ng sistema ng pakikipagtulungan sa pagitan ng tao, lokal na pamahalaan at departamento sa epektibong pagbigay ng saligang serbisyo sa publiko
 • Magbigay sanay sa PNP, BJMP at BFP
 • Pababain ang krimen
 • Pag-ibayuhin ang pangangasiwa sa mga kulungan at proteksyon sa mga sunog

11. Department of Justice (DOJ)
Kagawaran ng Katarungan (KNKT)
Current Secretary: Jesus Crispin Remulla
Established: September 26, 1898
Link: doj.gov.ph

Tungkulin:

 • Mangasiwa sa sistema ng hustisya para sa mga krimen kabilang na ang pag-iimbestiga, pagpapataw ng parusa at pagpapatawad
 • Legal na tagapagtanggol at tagapayo ng gobyerno
 • Mangasiwa sa mga batas ukol sa pagiging mamamayan o banyaga
 • Pangalagaan ang pandaigdigang kooperasyon kabilang na ang legal na interes ng ibang bansa sa loob ng bansa
 • Pakikipagtalakayan sa mga kasunduang pangkalakalan at mga hanganan ng bansa sa karagatan
 • Pagbigay ng libreng tulong-legal sa mga mahihirap at nangangailangan
 • Gampanan ang iba pang tungkulin ng DOJ ayon sa batas at iba pang executive orders

12. Department of Labor and Employment (DOLE)
Kagawaran ng Paggawa at Empleyo (KNPE)
Current Secretary: Bienvenido Laguesma
Established: December 8, 1933
Link: dole.gov.ph

Tungkulin:

 • Bumuo ng mga patakaran, mangasiwa sa mga programa at manilbihan bilang tagapag-ugnay ng pamahalaan sa larangan ng paggawa at empleyo
 • Mabigyan ang mga Pilipino ng pagkakataong makapagtrabaho
 • Pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa
 • Pangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga industriya

13. Department of National Defense (DND)
Kagawaran ng Tanggulang Pambansa (KTP)
Current Secretary: Jose Faustino, Jr.
Established: December 21, 1935
Link: dnd.gov.ph

Tungkulin:

 • Magtanggol laban sa panloob at panlabas na banta sa pambansang kaligtasan
 • Pangalagaan ang kapakanan ng mga sundalo at mga beteranong sundalo
 • Suportahan ang kaunlarang panlipunan at pang ekonomiya
 • Panindigan ang kapangyarihan at teritoryo ng Pilipinas

14. Department of Public Works and Highways (DPWH)
Kagawaran ng Pagawaing Bayan at Lansangan (KPBL)
Current Secretary: Manuel Bonoan
Established: January 30, 1987
Link: Dept. of Public Works and Highways (FB Page)

Tungkulin:

 • Magplano ng mga pampublikong imprastraktura
 • Magdisenyo, bumuo at pangalagaan ang mga pambansang kalsada, tulay at mga sistemang pang-baha
 • Siguraduhing ligtas, mahusay at mataas ang kalidad ng mga pampublikong imprastruktura

15. Department of Science and Technology (DOST)
Kagawaran ng Agham at Teknolohiya (KNAT)
Current Secretary: Renato U. Solidum, Jr. (OIC)
Established: January 30, 1987
Link: dost.gov.ph; Dept. of Science and Technology (FB Page)

Tungkulin:

 • Bumuo ng malawakang plano pang-agham at teknolohiya
 • Paunlarin ang pananaliksik sa agham at teknolohiya lalo na sa ikauunlad o kapakinabangan ng bansa
 • Paunlarin ang lokal na teknolohiya at iangkop ang teknolohiya mula sa labas ng bansa at gamitin ito hanggang sa antas na pang komersiyo at pakikipag-ugnayan ng pribado at pampublikong sektor
 • Gawing kapaki-pakinabang ang resulta ng mga pananaliksik sa mga nangangailangan nito
 • Gawing accessible ang impormasyon mula sa agham at teknolohiya sa mga pribado at pampublikong sektor
 • Gumawa at mangasiwa ng mga programa para sa pagpapalakas ng kakayahan ng agham at teknolohiya sa pamamagitan ng pagsasanay at pagbuo ng mga imprastruktura
 • Pag-ibayuhin ang kamalayan ng publiko sa agham at teknolohiya

16. Department of Social Welfare and Development (DSWD)
Kagawaran ng Kagalingang Panlipunan at Pagpapaunlad (KKPP)
Current Secretary: Erwin Tulfo
Established: November 1, 1939
Link: dswd.gov.ph

Tungkulin:

 • Pababain ang antas ng kahirapan
 • Mamahagi at mag-ugnay ng mga serbisyong panlipunan
 • Proteksiyunan ang mga dukha, nangangailangan at may kapansanan

17. Department of Tourism (DOT)
Kagawaran ng Turismo (KNT)
Current Secretary: Esperanza Christina Frasco
Established: May 11, 1973
Link: tourism.gov.ph

Tungkulin:

 • Mangasiwa sa lahat ng programa ng kalakalan na may kinalaman sa turismo
 • Pangunahan at suportahan ang pag-unlad ng kalakalan at mga programang humihikayat sa mga turista na bumisita sa bansa

18. Department of Trade and Industry (DTI)
Kagawaran ng Kalakalan at Industriya (KKI)
Current Secretary: Alfredo Pascual
Established: June 23, 1898
Link: dti.gov.ph

Tungkulin:

 • Siguraduhin ang kakayanan ng bansa sa pandaigdigang paligsahan sa larangan ng industriya at mga serbisyo
 • Pag-ibayuhin ang mga negosyo, pagiging produktibo, kahusayan at kapakanan ng mga mamimili
 • Makalikha ng maraming trabaho
 • Pataasin ang kamalayan ng mga mamimili sa kanilang mga karapatan at katungkulan
 • Palaguin ang pagluwas ng kalakal, pamumuhunan, MSME (malilit hangang sa di-kalakihang mga negosyo)

19. Department of Transportation (DOTr)
Kagawaran ng Transportasyon (KNT)
Current Secretary: Jaime J. Bautista
Established: January 23, 1899
Link: dotr.gov.ph

Tungkulin:

 • Mangasiwa sa mga plano, programa, makipag-ugnayan at isakatuparan ang mga sistema ng transportasyon
 • Paunlarin at itaguyod ang mabilis, ligtas, mahusay at maaasahang serbisyo ng transportasyon

20. Department of Information and Communications Technology (DICT)
Kagawaran ng Teknolohiyang Pang-Impormasyon at Komunikasyon (KTIK)
Current Secretary: Ivan John Uy
Established: May 23, 2016
Link: dict.gov.ph

Tungkulin:

 • Mangasiwa sa mga plano, polisiya at pagpapabuti ng public access sa impormasyon at sistema ng komunikasyon
 • Paunlarin at itaguyod ang mabilis, ligtas, mahusay at maaasahang serbisyo ng komunikasyon

21. Department of Migrant Workers (DMW)
Kagawaran ng mga Migranteng Manggagawa (KMM)
Current Secretary: Susan “Toots” Ople
Established: February 3, 2022
Link: dmw.gov.ph

Reference:

ResidentPatriot
Author: ResidentPatriot

Male, Engineer, Artist, Writer, tumatanggap din ng labada tuwing Sabado...



Categories: Pilipinas Info

Tags: , , , , , , , , , ,

249 replies

 1. Assignment namin yan 👍

 2. Thank you po ng maraming marami dahil po dito maari ko na po gawin ang aking proyekto ng madalian salamat po sa gumawa nito

  TY😀😀😀😀😀😀

 3. Thank you so much for this ! God bless

 4. Yan parin hanggang ngayon 2017 ang kalihim
  assignment namin yan

 5. Thank You sa site na to..Because namemorize and nareview ko tong lahat..

 6. xalamat sa lhat nakatulong ito xa aming aralin ngayon

 7. SALAMAT AT NATULUNGAN AKO NITO
  GALING TALAGA^_^

 8. avisala eshma sa tulong nyo natapos ko yung takdang aralin ko

 9. Yes…. Salamat sa gumawa nito kasi hindi na ako mahihirapan mag isip

 10. Salamat at natapos ko ang ass ko
  Buti meron ito

 11. Yes! Okay na yung project ko. Pero…. Talaga bang 20 lang ang mga ahensya ng pamahalaan???

 12. Thank you po d2 sa infos…😊😊 na khit papaano ay nkatulong ng mlaki sa pagrereview📚📙📔 at recitation📖 nmin this Monday… Wish ko LNG po to add more📝📝📝 para hndi na po kmi magseek pa sa other websites💻💻

  Avisala Eishma poh!!!
  🙋😁😄

 13. Thank you po sa gumawa nito…😊😊Kahit papaano nakatulong ng malaki sa pagrereview📚📖📙📔 tsaka sa recitation this Monday📝📝Wish ko lang po madagdagan ng iba pang departments young nakasulat📜📜 para di kapos at lumipat pa ng ibang website…💻💻

  Avisala Eishma poh!!!

 14. salamat mamememorize ko na sila

 15. ayyyy kulang pa di pa tapos project ko sa hekasi pagod hanap ulit ng bagong website thanks po sa gumawa nito kahit papano nakatulong

  Thanks a lot

 16. Wla ko nakita yung hinahanap ko

 17. wala man yung hinahanap ko dito

 18. DI NA AKO MAHIIRAPAN SA PROJECTS KO…

 19. Yas…. Hay salamt dina ko mahihirapan na sagutin lahat ng tanong sa hekasi ewan koba kung bakit koto ginagawa hindi konaman paburito itong hekasi tapos nakakainis pa kailangan lahat kabisaduhin

 20. salamat dito sa mga impormasyon

 21. grabeee…….,,,,,,,,, naman kahaba naman nyan ahhhh kapagod

 22. hayyyyyyyyy!! ang haba ng oras na sinayang ko para matapos lang yung assignment ko sa hekasi

 23. hays salamat po at natapos ko na ang aking hekasing assignment wooohh

 24. Bat yung nasearch ko sa ibang website, 27 tapos dito 20 lang? Aisssh

 25. Hayyyyyyy salamat natapos din aki sa ass.ko kapagod…..thanks po dito…^_^

 26. hoh thank you naman

 27. thanks for this information about departments and secretaries.. i’ve already done my assignment.. thankyou and godbless…

 28. Thanks😊 May assignment na din.
  Ang haba nga lang =_=

 29. ang haba ahhhh kapagog magsulat

 30. Maraming salamat p0 sa imp0rmasy0ng nakalap k0 tungk0l sa mga kagawaran/kalihim..

  Thanks and g0d bless y0u..

 31. Maraming salamat p0 sa lahat ng imp0rmary0ng nakuha k0 tungk0L dit0..

  Thanks p0..anD g0D bless y0u.. 🙂

 32. Hay buti na lang may ganito nakagawa rin ako ng ass. ko

 33. Hayyy! Maraming salamat po at sa wakas natapos narin ang aking takdang aralin :3

 34. salamat po at nakatulong to sa aking takdang aralin 😉

 35. thanks for more information about philippines i have answer now my ass. in HEKASI…

 36. Salanat po dtu

 37. bakit walang NEDA,CHED,LTFRB,MTRCB
  Thank you sa website na ito

 38. hindi president kundi secretary no maliwanag

 39. salamat sa naggawa nito marami natutulungan

 40. Salamat po nakagawa po ako ng ass. Ko po sa sibika. Thanks at god bless po

 41. hai salamat isang minuto ko lang natapos an hw ko sa hekasi go holy infant montessori center[himc].thank you po:)hai

 42. hindi po ba kasali ang GSIS? kalihim or secretry din po yata namaahala doon? salamat po,,😊

 43. salamat natapos ko rin assignment ko! thanks! ^_^

 44. grabe tinulungan talaga ako nito

 45. I CANNOT DO MY PROJECT WITHOUT THIS BY THE WAY WHO MADE THIS PINOY SITE THING

 46. maraming salamat po sa blog na ito. malaking tulong po ito sa project ng anak ko sa araling panlipunan. salamat po!!!

 47. thanks now my assignment is great

 48. salamat na tapos ko na din assignment ko

 49. Tapos na rin assignment ko thank you sa gumawa ng website na ito thank you uli ☺☺

 50. salamat natapos ko rin ang assigment ko!!!!!!

 51. Sa wakas tapos rin ung project ko

 52. thank you i finish my assignment

 53. salamat natapos ko ang assginment ko

 54. maraming salamat po sa nag post nito natapos ko na rin po ang aking proyekto TY!!

 55. Yes salamt natapos ko n ass. q sobra skit n ng ulo q.. ☺☺☺☺☺☺

 56. Huh Natapos Den Unq Ass. Ko 😛

 57. Thank you pohh malaking tulong ito saken ngaun…..

  Tenksss……….. 🙂

 58. Pang Assignment Ko Po To Salamat Sa Lahat OLAS are the best!!!!!:D

 59. salamat natapos na ang aking assignment

 60. Thanks po dito nakatulong po ito sa test ko okay lang kahit kulang😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊God bless you all❤️❤️❤️

 61. Sino po sa kagawaran ng pamahalaang lokal???😀😀😁😁😁

 62. ty po nagawa ko rin assignment ko

 63. Hi.Bakit po wala ung MMDA? Anw, nakatulong naman sya ng malaki sa studies ko. Thankyou so much :). God Bless:))

 64. tiba 22 lahat yan
  nakasulat sa journal namin

 65. Salamat po dito nagawa ko na rin ang aking Project👍👍👍👌👌👌🙌🙌🙌🙏🙏🙏👏👏👏💞💞💞

 66. thanks po ahhahahahahah

 67. sinu secretaryng paggawa at komunikaston

 68. Parang may kulang po ata.. asan po ang PCSO? hindi ko po makita dito. kung anung tungkulin nila.

 69. Salama Sa Itong nag Gawa Tnx For this wonderful Lagawaran👏👏👏👏👏

 70. Salamat po,,,God Bless 🙂

 71. Thank you po,,,God Bless 🙂

 72. ty for the answer ……………………..

 73. thank you po sa gumawa nito nagawa konapo project ko hehe

 74. thnx po

 75. ang unti ng sangay kulang na kulang marami pa dagdagan nyo

 76. thank you po……….nagawa ko na ass ko sa hekasi kahit may kulang pa ayos lang…….god bless po!!..

 77. kami ay nag test heeeee

 78. Salamat po

 79. slamat sa naggawa ng kagawaran sa lahat nakagawa ako ng takdang aralin

 80. ang unti ng secretary

 81. may kapangalan ako
  ROSELYN din

 82. ang bait tlaga. this site is hart hart hahaha

 83. Kami naman may test hehehehehe

 84. Maraming salamat po! God bless. Accounting student po ako at malaking tulong po ito lalo na’t busy kami saiba naming subjects. Thank you po ulet

 85. super nakakatulong ito para sa atin

 86. Dami ko po sinulat hahaha #pogodsobra

 87. Tapos na assignment ko whooooooohoooo thank you po……

 88. Bitin ako wala n INA?

  Thanks n rin

 89. hay thank sa site na to tapos na ang aking homework sa araling panlipunan o hekasi.. im grade6

 90. SALAMAT NATAPOS DIN ANG PROJECT KO SA HEKASI O HEIGRAOIYA KASAYSAYAN AT SIBIKA

 91. wow nyas 🙂

 92. ang prisidente ng pilipinas ngayon ay si aquina the third

 93. nakutulong pa sa project ko sa hekasi

 94. thank you sa information

 95. tnx natapos tuloy ang aking takdang aralin

 96. Thanks for the information!!

 97. Thanks so much !! Your post helped me to finish my project.Good work bro!

 98. sino po yung sa kagawaran ng agrikultura at kagawaran ng pangangasiwa. ano po doon yung kalihim, nilikha, at yung abbreviations po nila yun na lang po matatapos na po ang assignment ko thank you po ang laki po ng natulong ninyo basta yung dalawa na lang po ang kulang thank you po!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 🙂

 99. grabe, salamat ng marami dito..nakatapos kami ng homework ng anak ko..kulang lang nun addl info na hiningi ng teacher nla..sample ng mga projects ng bawat kagawaran.. pero 2 thumbs up ka fordoing this. GOD bless…very grateful kami sa effort mo….

 100. Ye hey tapos ko na ang assingment ko

 101. thank you

 102. sinu ba ung secretary ng DPWH ??

 103. thnx a lot…. I finished my assignment…

 104. thanks a lot.

 105. salamat at natapos ko ang aking assignment thanks to this web page

 106. pwede 20 pataas pa kasi bitin

 107. salamat ng marami sa gumawa nito 🙂

 108. Thx natapos ko na rin project ko

 109. tnx …its a big help in my project ty

 110. salamat makaka tulong ito sa proyekto ko

 111. nagawa ko rin ang project ko

 112. salamat naisulat ko na sa aking assignment ang kagawaran perfect din ako.

 113. Hi I’m 10yrs. Salamat sa mga kagawaran na natutunan ko.

 114. grabe nakakatulong talaga ito sa projcect ko

 115. thanks! <3

 116. THANK U VERY MUCH <3

 117. ah talaga salamat

 118. ganun pa rin po ba mga sekretary?
  need ko po ng help eh

 119. eto pa din po ba yung list hanggang ngayon ?

 120. nakatulong po talaga ito sa proyekto ko at A+ po ang aking proyekto..:) sa nagpost po nito… salamat po ng marami …. hulog po kayong kisame:)

 121. Meron pa po ba?

 122. Thank you po at nakatulong kayo sa assigment ko..God Bless po. Leland

 123. Thank u po nakatulong sa assignment ko!!!!(–)

 124. Lahat na po ng departments nandito? Need ko po kasi ito ngayon ehh. thanks!

 125. Di po ba si Sec. Eric Tayag doon
  at sa DOJ ay si Leila De Lima?

 126. Ung SA DOH po Tama po ba yon?

 127. thanks po nakatulong po ang site na ito… natapos ko na rin po ang assignment ko thanks po ulit 🙂

 128. salamat sa site na to nakagawa ako nang assignment ko may dagdag grade na naman ako

 129. ayus tong mga kagawaran natapos ko ang aking takda salamat ako si Jaymark

 130. ako po c rhealyn, isang grade six student,,thanks sa post nagawa ko ung takda ko na kakabisaduhin nmin tong lahat,,,,,,,graded recitation po…..mwah….

 131. ang ganda naman ng google dahil sa google nagagawa namin ang aming mga takdang aralin

 132. Sir RP, ginamit ko po ito as reference sa aming assignment. Salamat sa mga impormasyon! Magdiwang 🙂

 133. May pagsusulit ba? Kelangan ma isaulo lahat ng mga ito? 🙁 di ata kaya ng kapangyarihan ko to a! Yaiks kelangan ng memo plus gold.. Haha

Leave a Reply

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik
%d bloggers like this: