100Suggestions

Isandaang hamak na suhestyon para matugunan ang mga suliranin ng ating mahal na bansang Pilipinas. Yung ibang suggestions ay mayroong sense, yung iba medyo debatable, yung iba ay malabong mangyari pero ok sana kung magagawa at yung iba ay pampatawa lang.

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: