100Suggestions

Isandaang hamak na suhestyon para matugunan ang mga suliranin ng ating mahal na bansang Pilipinas. Yung ibang suggestions ay mayroong sense, yung iba medyo debatable, yung iba ay malabong mangyari pero ok sana kung magagawa at yung iba ay pampatawa lang.

 

Leave a Reply

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Get started with your account

to save your favourite homes and more

Sign up with email

Get started with your account

to save your favourite homes and more

By clicking the «SIGN UP» button you agree to the Terms of Use and Privacy Policy
Powered by Estatik
%d bloggers like this: