100Suggestions

Isandaang hamak na suhestyon para matugunan ang mga suliranin ng ating mahal na bansang Pilipinas. Yung ibang suggestions ay mayroong sense, yung iba medyo debatable, yung iba ay malabong mangyari pero ok sana kung magagawa at yung iba ay pampatawa lang.

 

Comment na (wag na mahiya)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: