Mga Kagawaran at Kalihim ng Pamahalaang Pilipinas

October 2015 Update: In-appoint ng Pangulong Aquino si Zenaida Monsada bilang Kalihim ng Enerhiya at si Benjamin Caguioa bilang Kalihim ng Hustisya.

September 2015 UpdatePinalitan ni Liberal Party (LP) secretary general, Mel Senen Sarmiento si Mar Roxas bilang Secretary ng DILG.

=============================================================

Narito ang kasalukuyang mga kagawaran at kalihim ng ating Pamahalaan pati na iba pang mga detalye tungkol sa kanila. Para sa mga gabinete ng Pangulo, pumunta dito: Mga Gabinete ng Pangulo

1. Department of Agrarian Reform (DAR)
Kagawaran ng Repormang Pansakahan (KRP)
Current Secretary: Virgilio delos Reyes
Nilikha: September 1, 1971
Link: www.facebook.com/gov.ph.dar

Tungkulin:

 • Ipatupad ang Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP)
 • Magsagawa ng pagpapaunlad sa lupa sa loob ng takdang panahon
 • Magsagawa ng mga programang naaayon sa nasasakupan ng kagawaran at maghanap ng mga makikinabang sa mga programang ito
 • Ipatupad ang hustisya sa mga kaso na pang agraryo

2. Department of Agriculture (DA)
Kagawaran ng Pagsasaka (KPS)
Current Secretary: Proceso Alcala
Nilikha: June 23, 1898
Link: da.gov.ph (NOT WORKING)

Tungkulin:

 • Siguraduhing may sapat na panustos na pagkain at mga pangangailangan mula sa sektor ng agrikultura at pangingisda
 • Palaguin ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng paglalaan ng mga patakaran, pampublikong pamumuhunan, at mga serbisyong kinakailangan para sa lokal at pandaigdigang kalakalan
 • Palaguin ang produksiyon mula sa agrikultura, mabigyan ng paraan upang magkaroon ng kita ang mga magsasaka at mangingisda
 • Maengganyo ang iba pang sektor ng lipunan sa pagpapalago ng agrikultura
 • Magpalaganap ng mga sistemang pang agrikultura na pinapahalagahan ang hustisya, kasaganaan at pangmatagalang paghawak sa likas yamang pang-agrikultura.

3. Department of Budget and Management (DBM)
Kagawaran ng Pagbabadyet at Pamamahala (KPP)
Current Secretary: Florencio Abad
Nilikha: April 25, 1936
Link: www.dbm.gov.ph

Tungkulin:

 • Manguna sa pamamahala ng pampublikong paggasta para masiguro ang pantay, nararapat, malinaw at maayos na pananagot sa paglalaan at paggamit ng pondo ng publiko para sa ikaaangat ng kalidad ng buhay ng mga Pilipino
 • Gumawa ng istratehiya na naaayon sa planong pang-ekonomiya ng gobyerno
 • Gawin ang plano ng paggasta na nakasaad ang programa
 • Gawin ang taunang plano ng paglalaan sa mga gastusin
 • Gawin at isakatuparan ang pambansang sistema ng pananagutan sa pondo at pagpapahalaga ng pamumuhunan
 • Pamahalaan ang pagbayad sa gobyerno
 • Bantayan ang mga operasyong pinansyal ng mga lokal na pamahalaan at mga kumpanya na hawak ng gobyerno

4. Department of Education (DepEd)
Kagawaran ng Edukasyon (KEd)
Current Secretary: Armin Luistro
Nilikha: January 21, 1901
Link: www.deped.gov.ph

Tungkulin:

 • Bumubuo, nagpapatupad at nag-uugnay ng mga plano, programa at proyekto sa aspeto ng pormal at di-pormal na edukasyon
 • Mangasiwa sa elementarya at sekundaryong institusyon ng edukasyon kabilang na ang mga pribado at pampublikong eskuwelahan at iba pang alternatibong sistema ng edukasyon
 • Sustentuhan ang kumpleto at magkakaugnay na sistema ng edukasyon na naaayon sa adhikain ng pambansang pag-unlad

5. Department of Energy (DOE)
Kagawaran ng Enerhiya (KEn)
Current Secretary: Zenaida Monsada (October 2015 Update)
Nilikha: December 9, 1992
Link: www.doe.gov.ph

Tungkulin:

 • Maghanda, mamahala at pag-ugnayin ang mga plano, programa at gawain ng gobyerno na may kinalaman sa paghahanap, pagpapaunlad, paggamit, pamamahagi at pagtitipid ng enerhiya

6. Department of Environment and Natural Resources (DENR)
Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Kayamanan (KKLK)
Current Secretary: Ramon Paje
Nilikha: January 1, 1917
Link: www.denr.gov.ph

Tungkulin:

 • Siguraduhing may nakalaang likas-yaman na magagamit, napapalitan at mapagkukunan
 • Pasaganahin ang likas yaman para sa pangangailangan ng publiko ng mga yamang gubat, mineral at lupa
 • Palakihin ang ambag ng likas-yaman sa pagkamit ng pag-unlad ng lipunan at ekonomiya
 • Siguraduhin ang pantay na pagkakaroon ng likas-yaman para sa iba’t-ibang sektor ng lipunan
 • Panatilihing ligtas ang natatanging likas-yaman na kumakatawan sa pambansang kultura at bilang pamana sa susunod na henerasyon

7. Department of Finance (DOF)
Kagawaran ng Pananalapi (KNPN)
Current Secretary: Cesar Purisima
Nilikha: March 17, 1897
Link: www.dof.gov.ph

Tungkulin:

 • Bumuo ng mga plano sumasaklaw sa pangangalap ng mapapagkunan ng yaman ng gobyerno maging ito ay pribado o publiko, lokal o sa labas ng bansa
 • Bumuo ng mga patakaran at mangasiwa sa pagbubuwis
 • Pangalagaan at mangasiwa sa pera ng gobyerno
 • Mangasiwa sa utang ng gobyerno sa loob at labas ng bansa
 • Pag-aralan, makipag-ugnayan at magmungkahi sa mga institusyong pinansyal ng gobyerno

8. Department of Foreign Affairs (DFA)
Kagawaran ng Ugnayang Panlabas (KUP)
Current Secretary: Albert Del Rosario
Nilikha: June 23, 1898
Link1: www.dfa.gov.ph

Tungkulin:

 • Itatag ang interes ng Pilipino at gobyerno sa mundo
 • Ipatupad ang mga polisiyang pang-banyaga
 • Isulong ang maayos na relasyon sa iba’t-ibang bansa, rehiyon at organisasyon ng mga bansa
 • Paunlarin ang kooperasyong pang-rehiyon at pandaigdigan sa kapakanan ng katahimikan, kaunlaran at katatagan
 • Pangalagaan at protektahan ang karapatan at kapakanan ng mga Pilipino sa ibang bansa

9. Department of Health (DOH)
Kagawaran ng Kalusugan (KNKL)
Current Secretary: Janette Garin
Nilikha: September 29, 1898
Link: www.doh.gov.ph

Tungkulin:

 • Siguraduhin ang pagkakaroon ng pantay at de-kalidad na kalusugan para sa lahat ng Pilipino
 • Gumawa ng mga plano at alituntunin sa kalusugan
 • Pangasiwaan ang lahat ng mga serbisyo at produktong pangkalusugan
 • Magbigay ng tulong sa mga manggagawang pangkalusugan

10. Department of the Interior and Local Government (DILG)
Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal (KIPL)
Current Secretary: Mel Senen Sarmiento
Nilikha: March 22, 1897
Link: www.dilg.gov.ph

Tungkulin:

 • Tumulong sa Pangulo na mangasiwa sa lokal na pamahalaan
 • Magtalaga ng mga patakaran sa pangangasiwa ng batas at kaayusan
 • Pangasiwaan, bantayan at palakasin ang lokal na pamahalaan at komunidad
 • Bumuo ng mga plano at programang nakatuon sa mga sakunang natural o gawang-tao
 • Magtalaga ng sistema ng pakikipagtulungan sa pagitan ng tao, lokal na pamahalaan at departamento sa epektibong pagbigay ng saligang serbisyo sa publiko
 • Magbigay sanay sa PNP, BJMP at BFP
 • Pababain ang krimen
 • Pag-ibayuhin ang pangangasiwa sa mga kulungan at proteksyon sa mga sunog

11. Department of Justice (DOJ)
Kagawaran ng Katarungan (KNKT)
Current Secretary: Benjamin Caguioa (October 2015 Update)
Nilikha: September 26, 1898
Link: www.doj.gov.ph

Tungkulin:

 • Mangasiwa sa sistema ng hustisya para sa mga krimen kabilang na ang pag-iimbestiga, pagpapataw ng parusa at pagpapatawad
 • Legal na tagapagtanggol at tagapayo ng gobyerno
 • Mangasiwa sa mga batas ukol sa pagiging mamamayan o banyaga
 • Pangalagaan ang pandaigdigang kooperasyon kabilang na ang legal na interes ng ibang bansa sa loob ng bansa
 • Pakikipagtalakayan sa mga kasunduang pangkalakalan at mga hanganan ng bansa sa karagatan
 • Pagbigay ng libreng tulong-legal sa mga mahihirap at nangangailangan
 • Gampanan ang iba pang tungkulin ng DOJ ayon sa batas at iba pang executive orders

12. Department of Labor and Employment (DOLE)
Kagawaran ng Paggawa at Empleyo (KNPE)
Current Secretary: Rosalinda Baldoz
Nilikha: December 8, 1933
Link: www.dole.gov.ph

Tungkulin:

 • Bumuo ng mga patakaran, mangasiwa sa mga programa at manilbihan bilang tagapag-ugnay ng pamahalaan sa larangan ng paggawa at empleyo
 • Mabigyan ang mga Pilipino ng pagkakataong makapagtrabaho
 • Pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa
 • Pangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga industriya

13. Department of National Defense (DND)
Kagawaran ng Tanggulang Pambansa (KTP)
Current Secretary: Voltaire Gazmin
Nilikha: December 21, 1935
Link: www.dnd.gov.ph

Tungkulin:

 • Magtanggol laban sa panloob at panlabas na banta sa pambansang kaligtasan
 • Pangalagaan ang kapakanan ng mga sundalo at mga beteranong sundalo
 • Suportahan ang kaunlarang panlipunan at pang ekonomiya
 • Panindigan ang kapangyarihan at teritoryo ng Pilipinas

14. Department of Public Works and Highways (DPWH)
Kagawaran ng Pagawaing Bayan at Lansangan (KPBL)
Current Secretary: Rogelio Singson
Nilikha: January 30, 1987
Link: www.dpwh.gov.ph

Tungkulin:

 • Magplano ng mga pampublikong imprastraktura
 • Magdisenyo, bumuo at pangalagaan ang mga pambansang kalsada, tulay at mga sistemang pang-baha
 • Siguraduhing ligtas, mahusay at mataas ang kalidad ng mga pampublikong imprastruktura

15. Department of Science and Technology (DOST)
Kagawaran ng Agham at Teknolohiya (KNAT)
Current Secretary: Mario Montejo
Nilikha: January 30, 1987
Link: www.dost.gov.ph

Tungkulin:

 • Bumuo ng malawakang plano pang-agham at teknolohiya
 • Paunlarin ang pananaliksik sa agham at teknolohiya lalo na sa ikauunlad o kapakinabangan ng bansa
 • Paunlarin ang lokal na teknolohiya at iangkop ang teknolohiya mula sa labas ng bansa at gamitin ito hanggang sa antas na pang komersiyo at pakikipag-ugnayan ng pribado at pampublikong sektor
 • Gawing kapaki-pakinabang ang resulta ng mga pananaliksik sa mga nangangailangan nito
 • Gawing accessible ang impormasyon mula sa agham at teknolohiya sa mga pribado at pampublikong sektor
 • Gumawa at mangasiwa ng mga programa para sa pagpapalakas ng kakayahan ng agham at teknolohiya sa pamamagitan ng pagsasanay at pagbuo ng mga imprastruktura
 • Pag-ibayuhin ang kamalayan ng publiko sa agham at teknolohiya

16. Department of Social Welfare and Development (DSWD)
Kagawaran ng Kagalingang Panlipunan at Pagpapaunlad (KKPP)
Current Secretary: Corazon Soliman
Nilikha: November 1, 1939
Link: www.dswd.gov.ph

Tungkulin:

 • Pababain ang antas ng kahirapan
 • Mamahagi at mag-ugnay ng mga serbisyong panlipunan
 • Proteksiyunan ang mga dukha, nangangailangan at may kapansanan

17. Department of Tourism (DOT)
Kagawaran ng Turismo (KNT)
Current Secretary: Ramon Jimenez
Nilikha: May 11, 1973
Link: www.tourism.gov.ph

Tungkulin:

 • Mangasiwa sa lahat ng programa ng kalakalan na may kinalaman sa turismo
 • Pangunahan at suportahan ang pag-unlad ng kalakalan at mga programang humihikayat sa mga turista na bumisita sa bansa

18. Department of Trade and Industry (DTI)
Kagawaran ng Kalakalan at Industriya (KKI)
Current Secretary: Gregory Domingo
Nilikha: June 23, 1898
Link: www.dti.gov.ph

Tungkulin:

 • Siguraduhin ang kakayanan ng bansa sa pandaigdigang paligsahan sa larangan ng industriya at mga serbisyo
 • Pag-ibayuhin ang mga negosyo, pagiging produktibo, kahusayan at kapakanan ng mga mamimili
 • Makalikha ng maraming trabaho
 • Pataasin ang kamalayan ng mga mamimili sa kanilang mga karapatan at katungkulan
 • Palaguin ang pagluwas ng kalakal, pamumuhunan, MSME (malilit hangang sa di-kalakihang mga negosyo)

19. Department of Transportation and Communications (DOTC)
Kagawaran ng Transportasyon at Komunikasyon (KNTK)
Current Secretary: Joseph Emilio Abaya
Nilikha: January 23, 1979
Link: www.dotc.gov.ph

Tungkulin:

 • Mangasiwa sa mga plano, programa, makipag-ugnayan at isakatuparan ang mga sistema ng transportasyon at komunikasyon
 • Paunlarin at itaguyod ang mabilis, ligtas, mahusay at maaasahang serbisyo ng transportasyon at komunikasyon

Reference:
http://www.pcoo.gov.ph/dir-op.htm
http://www.gov.ph/about/gov/exec/bsaiii/cabinet/
http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_departments_of_the_Philippines
http://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet_of_the_PhilippinesCategories: Pilipinas Info

Tags: , , , , , , , , , ,

191 replies

 1. salamat sa naggawa nito marami natutulungan

 2. Salamat po nakagawa po ako ng ass. Ko po sa sibika. Thanks at god bless po

 3. hai salamat isang minuto ko lang natapos an hw ko sa hekasi go holy infant montessori center[himc].thank you po:)hai

 4. hindi po ba kasali ang GSIS? kalihim or secretry din po yata namaahala doon? salamat po,,😊

 5. salamat natapos ko rin assignment ko! thanks! ^_^

 6. grabe tinulungan talaga ako nito

 7. I CANNOT DO MY PROJECT WITHOUT THIS BY THE WAY WHO MADE THIS PINOY SITE THING

 8. maraming salamat po sa blog na ito. malaking tulong po ito sa project ng anak ko sa araling panlipunan. salamat po!!!

 9. thanks now my assignment is great

 10. salamat na tapos ko na din assignment ko

 11. Tapos na rin assignment ko thank you sa gumawa ng website na ito thank you uli ☺☺

 12. salamat natapos ko rin ang assigment ko!!!!!!

 13. Sa wakas tapos rin ung project ko

 14. salamat natapos ko ang assginment ko

 15. maraming salamat po sa nag post nito natapos ko na rin po ang aking proyekto TY!!

 16. Yes salamt natapos ko n ass. q sobra skit n ng ulo q.. ☺☺☺☺☺☺

 17. Huh Natapos Den Unq Ass. Ko :P

 18. Thank you pohh malaking tulong ito saken ngaun…..

  Tenksss……….. :-)

 19. Pang Assignment Ko Po To Salamat Sa Lahat OLAS are the best!!!!!:D

 20. salamat natapos na ang aking assignment

 21. Thanks po dito nakatulong po ito sa test ko okay lang kahit kulang😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊God bless you all❤️❤️❤️

 22. Sino po sa kagawaran ng pamahalaang lokal???😀😀😁😁😁

 23. ty po nagawa ko rin assignment ko

 24. Hi.Bakit po wala ung MMDA? Anw, nakatulong naman sya ng malaki sa studies ko. Thankyou so much :). God Bless:))

 25. tiba 22 lahat yan
  nakasulat sa journal namin

 26. Salamat po dito nagawa ko na rin ang aking Project👍👍👍👌👌👌🙌🙌🙌🙏🙏🙏👏👏👏💞💞💞

 27. sinu secretaryng paggawa at komunikaston

 28. Parang may kulang po ata.. asan po ang PCSO? hindi ko po makita dito. kung anung tungkulin nila.

 29. Salama Sa Itong nag Gawa Tnx For this wonderful Lagawaran👏👏👏👏👏

 30. Salamat po,,,God Bless :)

 31. Thank you po,,,God Bless :)

 32. ty for the answer ……………………..

 33. thank you po sa gumawa nito nagawa konapo project ko hehe

 34. ang unti ng sangay kulang na kulang marami pa dagdagan nyo

 35. thank you po……….nagawa ko na ass ko sa hekasi kahit may kulang pa ayos lang…….god bless po!!..

 36. kami ay nag test heeeee

 37. slamat sa naggawa ng kagawaran sa lahat nakagawa ako ng takdang aralin

 38. ang unti ng secretary

 39. may kapangalan ako
  ROSELYN din

 40. ang bait tlaga. this site is hart hart hahaha

 41. Kami naman may test hehehehehe

 42. Maraming salamat po! God bless. Accounting student po ako at malaking tulong po ito lalo na’t busy kami saiba naming subjects. Thank you po ulet

 43. super nakakatulong ito para sa atin

 44. Dami ko po sinulat hahaha #pogodsobra

 45. Tapos na assignment ko whooooooohoooo thank you po……

 46. Bitin ako wala n INA?

  Thanks n rin

 47. hay thank sa site na to tapos na ang aking homework sa araling panlipunan o hekasi.. im grade6

 48. SALAMAT NATAPOS DIN ANG PROJECT KO SA HEKASI O HEIGRAOIYA KASAYSAYAN AT SIBIKA

 49. wow nyas :)

 50. ang prisidente ng pilipinas ngayon ay si aquina the third

 51. thank you sa information

 52. tnx natapos tuloy ang aking takdang aralin

 53. Thanks for the information!!

 54. Thanks so much !! Your post helped me to finish my project.Good work bro!

 55. sino po yung sa kagawaran ng agrikultura at kagawaran ng pangangasiwa. ano po doon yung kalihim, nilikha, at yung abbreviations po nila yun na lang po matatapos na po ang assignment ko thank you po ang laki po ng natulong ninyo basta yung dalawa na lang po ang kulang thank you po!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-)

 56. grabe, salamat ng marami dito..nakatapos kami ng homework ng anak ko..kulang lang nun addl info na hiningi ng teacher nla..sample ng mga projects ng bawat kagawaran.. pero 2 thumbs up ka fordoing this. GOD bless…very grateful kami sa effort mo….

 57. Ye hey tapos ko na ang assingment ko

 58. sinu ba ung secretary ng DPWH ??

 59. thnx a lot…. I finished my assignment…

 60. salamat at natapos ko ang aking assignment thanks to this web page

 61. pwede 20 pataas pa kasi bitin

 62. salamat ng marami sa gumawa nito :)

 63. tnx …its a big help in my project ty

 64. salamat makaka tulong ito sa proyekto ko

 65. nagawa ko rin ang project ko

 66. salamat naisulat ko na sa aking assignment ang kagawaran perfect din ako.

 67. Hi I’m 10yrs. Salamat sa mga kagawaran na natutunan ko.

 68. grabe nakakatulong talaga ito sa projcect ko

 69. ah talaga salamat

 70. ganun pa rin po ba mga sekretary?
  need ko po ng help eh

 71. eto pa din po ba yung list hanggang ngayon ?

 72. nakatulong po talaga ito sa proyekto ko at A+ po ang aking proyekto..:) sa nagpost po nito… salamat po ng marami …. hulog po kayong kisame:)

 73. Thank you po at nakatulong kayo sa assigment ko..God Bless po. Leland

 74. Thank u po nakatulong sa assignment ko!!!!(–)

 75. Lahat na po ng departments nandito? Need ko po kasi ito ngayon ehh. thanks!

 76. Di po ba si Sec. Eric Tayag doon
  at sa DOJ ay si Leila De Lima?

 77. Ung SA DOH po Tama po ba yon?

 78. thanks po nakatulong po ang site na ito… natapos ko na rin po ang assignment ko thanks po ulit :)

 79. salamat sa site na to nakagawa ako nang assignment ko may dagdag grade na naman ako

 80. ayus tong mga kagawaran natapos ko ang aking takda salamat ako si Jaymark

 81. ako po c rhealyn, isang grade six student,,thanks sa post nagawa ko ung takda ko na kakabisaduhin nmin tong lahat,,,,,,,graded recitation po…..mwah….

 82. ang ganda naman ng google dahil sa google nagagawa namin ang aming mga takdang aralin

 83. Sir RP, ginamit ko po ito as reference sa aming assignment. Salamat sa mga impormasyon! Magdiwang :)

 84. May pagsusulit ba? Kelangan ma isaulo lahat ng mga ito? :( di ata kaya ng kapangyarihan ko to a! Yaiks kelangan ng memo plus gold.. Haha

Mag-iwan ng mensahe

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,791 other followers

%d bloggers like this: