Mga Kagawaran at Kalihim ng Pamahalaang Pilipinas

October 2014 Update: Hindi pa rin gumagana ang website ng Department of Agriculture. Yung DILG and DFA website, gumagana na ulit.

=============================================================

Narito ang kasalukuyang mga kagawaran at kalihim ng ating Pamahalaan pati na iba pang mga detalye tungkol sa kanila. Para sa mga gabinete ng Pangulo, pumunta dito: Mga Gabinete ng Pangulo

1. Department of Agrarian Reform (DAR)
Kagawaran ng Repormang Pansakahan (KRP)
Current Secretary: Virgilio delos Reyes
Nilikha: September 1, 1971
Link: www.facebook.com/gov.ph.dar

Tungkulin:

 • Ipatupad ang Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP)
 • Magsagawa ng pagpapaunlad sa lupa sa loob ng takdang panahon
 • Magsagawa ng mga programang naaayon sa nasasakupan ng kagawaran at maghanap ng mga makikinabang sa mga programang ito
 • Ipatupad ang hustisya sa mga kaso na pang agraryo

2. Department of Agriculture (DA)
Kagawaran ng Pagsasaka (KPS)
Current Secretary: Proceso Alcala
Nilikha: June 23, 1898
Link: da.gov.ph (NOT WORKING)

Tungkulin:

 • Siguraduhing may sapat na panustos na pagkain at mga pangangailangan mula sa sector ng agrikultura at pangingisda
 • Palaguhin ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng paglalaan ng mga patakaran, pampublikong pamumuhunan, at mga serbisyong kinakailangan para sa lokal at pandaigdigang kalakalan
 • Palaguhin ang produksiyon mula sa agrikultura, maparaanan na magkaroon ng kita ang mga magsasaka at mangingisda
 • Maengganyo ang iba pang sector ng lipunan sa pagpapalago ng agrikultura
 • Magpalaganap ng mga sistemang pang agrikultura na pinapahalagahan ang hustisya, kasaganahan at pangmatagalang paghawak sa likas yamang pang agrikultura.

3. Department of Budget and Management (DBM)
Kagawaran ng Pagbabadyet at Pamamahala (KPP)
Current Secretary: Florencio Abad
Nilikha: April 25, 1936
Link: www.dbm.gov.ph

Tungkulin:

 • Manguna sa pamamahala ng pampublikong paggasta para masiguro ang pantay, nararapat, malinaw at maayos na pananagot sa paglalaan at paggamit ng pondo ng publiko para sa ikaaangat ng kalidad ng buhay ng mga Pilipino
 • Gumawa ng istratetehiya na naaayon sa planong pang ekonomiya ng gobyerno
 • Gawin ang plano ng pag gasta, na nakasaad ang programa, pagpapahalaga ng pamumuhunan
 • Gawin ang taunang plano ng paglalaan sa mga gastusin
 • Gawin at isakatuparan ang pambansang sistema ng pananagutan sa pondo
 • Pamahalaan ang pagbayad sa gobyerno
 • Bantayan ang mga operasyong pinansyal ng mga lokal na pamahalaan at mga kumpanya na hawak ng gobyerno

4. Department of Education (DepEd)
Kagawaran ng Edukasyon (KEd)
Current Secretary: Armin Luistro
Nilikha: January 21, 1901
Link: www.deped.gov.ph

Tungkulin:

 • Bumubuo, nagpapatupad at nag-uugnay ng mga plano, programa at proyekto sa aspeto ng pormal at di-pormal na edukasyon
 • Mangasiwa sa elementarya at sekundaryong institusyon ng edukasyon kabilang na ang mga pribado at pampublikong eskuwelahan at iba pang alternatibong sistema ng edukasyon
 • Sustentuhan ang kumpleto at magkakaugnay na sistema ng edukasyon na naaayon sa adhikain ng pambansang pag-unlad

5. Department of Energy (DOE)
Kagawaran ng Enerhiya (KEn)
Current Secretary: Jericho “Icot” Petilla (Oct 25 Update)
Nilikha: December 9, 1992
Link: www.doe.gov.ph

Tungkulin:

 • Maghanda, mamahala at pag-ugnayin ang mga plano, programa at gawain ng gobyerno na may kinalaman sa paghahanap, pagpapaunlad, paggamit, pamamahagi at pagtitipid ng enerhiya

6. Department of Environment and Natural Resources (DENR)
Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Kayamanan (KKLK)
Current Secretary: Ramon Paje
Nilikha: January 1, 1917
Link: www.denr.gov.ph

Tungkulin:

 • Siguraduhing may nakalaang likas yaman na magagamit, napapalitan at mapagkukunan
 • Pasaganahin ang likas yaman para sa pangangailangan ng publiko ng mga yamang gubat, mineral at lupa
 • Palakihin ang ambag ng likas yaman sa pagkamit ng pag-unlad ng lipunan at ekonomiya
 • Siguraduhin ang pantay na pagkakaroon ng likas yaman para sa iba’t-ibang sector ng lipunan
 • Panatilihing ligtas ang natatanging likas yaman na kumakatawan sa pambansang kultura at bilang pamana sa susunod na henerasyon

7. Department of Finance (DOF)
Kagawaran ng Pananalapi (KNPN)
Current Secretary: Cesar Purisima
Nilikha: March 17, 1897
Link: www.dof.gov.ph

Tungkulin:

 • Bumuo ng mga plano sumasaklaw sa pangangalap ng mapapagkunan ng yaman ng gobyerno maging ito ay pribado o publiko, lokal o sa labas ng bansa
 • Bumuo ng mag patakaran at mangasiwa sa pagbubuwis
 • Pangalagaan at mangasiwa sa pera ng gobyerno
 • Mangasiwa sa utang ng gobyerno sa loob at labas ng bansa
 • Pag-aralan, makipag-ugnayan at magmungkahi sa mga institusyong pinansyal ng gobyerno

8. Department of Foreign Affairs (DFA)
Kagawaran ng Ugnayang Panlabas (KUP)
Current Secretary: Albert Del Rosario
Nilikha: June 23, 1898
Link1: www.dfa.gov.ph

Tungkulin:

 • Itatag ang interes ng Pilipino at gobyerno sa mundo
 • Ipatupad ang mga polisiyang pangbanyaga
 • Tugisin ang maayos na relasyon sa iba’t-ibang bansa, rehiyon at organisasyon ng mga bansa
 • Paunlarin ang kooperasyong pang-rehiyon at pandaigdigan sa kapakanan ng katahimikan, kaunlaran at katatagan
 • Pangalagaan at protektahan ang karapatan at kapakanan ng mga Pilipino sa ibang bansa

9. Department of Health (DOH)
Kagawaran ng Kalusugan (KNKL)
Current Secretary: Enrique Ona
Nilikha: September 29, 1898
Link: www.doh.gov.ph

Tungkulin:

 • Siguraduhin ang pagkakaroon ng pantay at de-kalidad na kalusugan para sa lahat ng Pilipino
 • Gumawa ng mg plano at alituntunin sa kalusugan
 • Pangasiwaan ang lahat ng mga serbisyo at produktong pangkalusugan
 • Magbigay tulong sa mga manggagawang pangkalusugan

10. Department of the Interior and Local Government (DILG)
Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal (KIPL)
Current Secretary: Manuel Roxas II
Nilikha: March 22, 1897
Link: www.dilg.gov.ph

Tungkulin:

 • Tumulong sa president na mangasiwa sa lokal na pamahalaan
 • Magtalaga ng mga patakaran sa pangangasiwa ng batas at kaayusan
 • Pangasiwaan, bantayan at palakasin ang lokal na pamahalaan at komunidad
 • Bumuo ng mga plano at programang nakatuon sa mga sakunang natural o gawang-tao
 • Magtalaga ng sistema ng pakikipagtulungan sa pagitan ng tao, lokal na pamahalaan at departamento sa epektibong pagbigay ng saligang serbisyo sa publiko
 • Magbigay sanay sa PNP, BJMP at BFP
 • Pababain ang krimen
 • Pag-ibayuhin ang pangangasiwa sa mga kulungan at proteksyon sa mga sunog

11. Department of Justice (DOJ)
Kagawaran ng Katarungan (KNKT)
Current Secretary: Leila De Lima
Nilikha: September 26, 1898
Link: www.doj.gov.ph

Tungkulin:

 • Mangasiwa sa sistema ng hustisya para sa mga krimen kabilang na ang pag-iimbestiga, pagpapataw ng parusa at pagpapatawad
 • Legal na tagapagtanggol at tagapayo ng gobyerno
 • Mangasiwa sa mga batas ukol sa pagiging mamamayan o banyaga
 • Pangalagaan ang pandaigdigang kooperasyon kabilang na ang legal na interes ng ibang bansa sa loob ng bansa, pakikipagtalakayan sa mga kasunduang pangkalakalan at mga hanganan ng bansa sa karagatan
 • Pagbigay ng libreng tulong pang legal sa mga mahihirap at nangangailangan
 • Gampanan ang iba pang tungkulin ng DOJ ayon sa batas at iba pang executive orders

12. Department of Labor and Employment (DOLE)
Kagawaran ng Paggawa at Empleyo (KNPE)
Current Secretary: Rosalinda Baldoz
Nilikha: December 8, 1933
Link: www.dole.gov.ph

Tungkulin:

 • Bumuo ng mga patakaran, mangasiwa sa mga programa at manilbihan bilang tagapag-ugnay ng pamahalaan sa larangan ng paggawa at empleyo
 • Mabigyan ang mga Pilipino ng pagkakataong makapagtrabaho
 • Pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa
 • Pangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga industriya

13. Department of National Defense (DND)
Kagawaran ng Tanggulang Pambansa (KTP)
Current Secretary: Voltaire Gazmin
Nilikha: December 21, 1935
Link: www.dnd.gov.ph

Tungkulin:

 • Magtanggol laban sa panloob at panlabas na banta sa pambansang kaligtasan
 • Pangalagaan ang kapakanan ng mga sundalo at mga beteranong sundalo
 • Suportahan ang kaunlarang panglipunan at pang ekonomiya
 • Panindigan ang kapangyarihan at teritoryo ng Pilipinas

14. Department of Public Works and Highways (DPWH)
Kagawaran ng Pagawaing Bayan at Lansangan (KPBL)
Current Secretary: Rogelio Singson
Nilikha: January 30, 1987
Link: www.dpwh.gov.ph

Tungkulin:

 • Magplano ng mga pampublikong imprastraktura
 • Magdisenyo, bumuo at pangalagaan ang mga pambansang kalsada, tulay at mga sistemang pang-baha
 • Siguraduhing ligtas, mahusay at mataas ang kalidad ng mga pampublikong inprastraktura

15. Department of Science and Technology (DOST)
Kagawaran ng Agham at Teknolohiya (KNAT)
Current Secretary: Mario Montejo
Nilikha: January 30, 1987
Link: www.dost.gov.ph

Tungkulin:

 • Bumuo ng malawakang plano pang agham at teknolohiya
 • Paunlarin ang pananaliksik sa agham at teknolohiya lalo na sa ikauunlad ng bansa o may malaking pakinabang
 • Paunlarin ang lokal na teknolohiya at iangkop ang teknolohiya mula sa labas ng bansa at gamitin ito hangang sa antas na pang komersiyo at pakikipag-ugnayan nga pribado at pampublikong sector
 • Gawing kapakipakinabang ang resulta ng mga pananaliksik sa mga nangangailangan nito
 • Gawing maaabot ang impormasyon mula sa agham at teknolohiya sa mga pribado at pampublikong sector
 • Gumawa at mangasiwa ng mga programa para sa pagpapalakas ng kakayahan ng agham at teknolohiya sa pamamagitan ng pagsasanay at pagbuo ng mga imprastraktura
 • Pagibayuhin ang malay ng publiko sa agham at teknolohiya

16. Department of Social Welfare and Development (DSWD)
Kagawaran ng Kagalingang Panlipunan at Pagpapaunlad (KKPP)
Current Secretary: Corazon Soliman
Nilikha: November 1, 1939
Link: www.dswd.gov.ph

Tungkulin:

 • Pababain ang antas ng kahirapan
 • Mamahagi at mag-ugnay ng mga serbisyong panlipunan
 • Proteksiyunan ang mga dukha, nangangailangan at may kapansanan

17. Department of Tourism (DOT)
Kagawaran ng Turismo (KNT)
Current Secretary: Ramon Jimenez
Nilikha: May 11, 1973
Link: www.tourism.gov.ph

Tungkulin:

 • Mangasiwa sa lahat ng programa ng kalakalan na may kinalaman sa turismo
 • Pangunahan at suportahan ang pag-unlad ng kalakalan at mga programang humihikayat sa mga turista na bumisita sa bansa

18. Department of Trade and Industry (DTI)
Kagawaran ng Kalakalan at Industriya (KKI)
Current Secretary: Gregory Domingo
Nilikha: June 23, 1898
Link: www.dti.gov.ph

Tungkulin:

 • Siguraduhin ang kakayanan ng bansa sa pandaigdigang paligsahan sa larangan ng industriya at mga serbisyo
 • Pag-ibayuhin ang mga negosyo, pagiging produktibo, kahusayan at kapakanan ng mga mamimili
 • Makalikha ng maraming trabaho
 • Pataasin ang pagkamalay ng mga mamimili sa kanilang mga karapatan at katungkulan
 • Palaguin ang pagluwas ng kalakal, pamumuhunan, MSME (malilit hangang sa di-kalakihang mga negosyo)

19. Department of Transportation and Communications (DOTC)
Kagawaran ng Transportasyon at Komunikasyon (KNTK)
Current Secretary: Joseph Emilio Abaya
Nilikha: January 23, 1979
Link: www.dotc.gov.ph

Tungkulin:

 • Mangasiwa sa mga plano, programa, makipag-ugnayan at isakatuparan ang mga sistema ng transportasyon at komunikasyon
 • Paunlarin at itaguyod ang mabilis, ligtas, mahusay at maaashang serbisyo ng transportasyon at komunikasyon

Reference:
http://www.pcoo.gov.ph/dir-op.htm
http://www.gov.ph/about/gov/exec/bsaiii/cabinet/
http://en.wikipedia.org/wiki/Executive_departments_of_the_Philippines
http://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet_of_the_Philippines

About these ads


Categories: Pilipinas Info

Tags: , , , , , , , , , ,

77 replies

 1. salamat at natapos ko ang aking assignment thanks to this web page

 2. pwede 20 pataas pa kasi bitin

 3. salamat ng marami sa gumawa nito :)

 4. tnx …its a big help in my project ty

 5. salamat makaka tulong ito sa proyekto ko

 6. nagawa ko rin ang project ko

 7. salamat naisulat ko na sa aking assignment ang kagawaran perfect din ako.

 8. Hi I’m 10yrs. Salamat sa mga kagawaran na natutunan ko.

 9. grabe nakakatulong talaga ito sa projcect ko

 10. ah talaga salamat

 11. ganun pa rin po ba mga sekretary?
  need ko po ng help eh

 12. eto pa din po ba yung list hanggang ngayon ?

 13. nakatulong po talaga ito sa proyekto ko at A+ po ang aking proyekto..:) sa nagpost po nito… salamat po ng marami …. hulog po kayong kisame:)

 14. Thank you po at nakatulong kayo sa assigment ko..God Bless po. Leland

 15. Thank u po nakatulong sa assignment ko!!!!(–)

 16. Lahat na po ng departments nandito? Need ko po kasi ito ngayon ehh. thanks!

 17. Di po ba si Sec. Eric Tayag doon
  at sa DOJ ay si Leila De Lima?

 18. Ung SA DOH po Tama po ba yon?

 19. thanks po nakatulong po ang site na ito… natapos ko na rin po ang assignment ko thanks po ulit :)

 20. salamat sa site na to nakagawa ako nang assignment ko may dagdag grade na naman ako

 21. ayus tong mga kagawaran natapos ko ang aking takda salamat ako si Jaymark

 22. ako po c rhealyn, isang grade six student,,thanks sa post nagawa ko ung takda ko na kakabisaduhin nmin tong lahat,,,,,,,graded recitation po…..mwah….

 23. ang ganda naman ng google dahil sa google nagagawa namin ang aming mga takdang aralin

 24. Sir RP, ginamit ko po ito as reference sa aming assignment. Salamat sa mga impormasyon! Magdiwang :)

 25. May pagsusulit ba? Kelangan ma isaulo lahat ng mga ito? :( di ata kaya ng kapangyarihan ko to a! Yaiks kelangan ng memo plus gold.. Haha

Mag-iwan ng mensahe

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,003 other followers

%d bloggers like this: